BPS LEASING SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000368784
NIP
5272640207
REGON
142641281

Podsumowanie

aktywa
767,2 mln
przychód
68,5 mln
zysk
4,3 mln
wartość firmy
62,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 81
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2010-10-25
Rozpoczęcie działalności
2010-10-25
Kapitał zakładowy
2000001,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.bpsleasing.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: BPS Leasing to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług ...
W skrócie
  • Leasing samochodów osobowych i transportu
  • Finansowanie maszyn, urządzeń i nieruchomości
  • Usługi faktoringowe
  • Pożyczka leasingowa i kalkulator limitów leasingowych
  • Ubezpieczenia i dodatkowe usługi finansowe

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bps leasing osiągnęła 68 515 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 260 089 zł. Pozostałe przychody to 1 255 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 996 095 zł.
Zysk netto wyniósł 4 263 994 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 548 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 515 417 zł w 2023 roku.
• 50 662 465 zł w 2022 roku.
• 20 669 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 754 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 263 994 zł w 2023 roku.
• 2 555 844 zł w 2022 roku.
• 1 071 919 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bps leasing wynosi 62 732 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 171 288 543 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 735 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 732 920 zł w 2023 roku.
• 43 998 354 zł w 2022 roku.
• 18 067 666 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bps leasing wyniosła 767 226 243 zł.
a
ktywa trwałe to 442 985 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 240 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 767 226 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 815 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 041 439 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 377 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 767 226 243 zł w 2023 roku.
• 670 530 553 zł w 2022 roku.
• 580 433 295 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bps leasing wyniosły 779 041 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 767 226 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 532 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 779 041 439 zł w 2023 roku
• 688 986 091 zł w 2022 roku
• 601 444 678 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bps leasing wykazała przychody na poziomie 68 515 417 zł.
Organizacja zarobiła 5 599 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 335 097 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 263 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 335 097 zł w 2023 roku
• 1 048 326 zł w 2022 roku
• 647 270 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Bps leasing wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Bank Polskiej Spółdzielczości posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do BPS LEASING

Organizacja Numer KRS
1
0000576156
2
0000626743
3
0000222133
4
0000273864
5
0000021718
6
0000036594
7
0000517670
8
0000430435
9
0000966402
10
0000659517
11
0000068724
12
0000319546
13
0000288472
14
0000516344
15
0000779750
16
0000022385
17
0000010251
18
0000650205
19
0000033439
20
0000625712
21
0000196543
22
0000407728
23
0000724919
24
0000266983
25
0000098813
26
0000508124
27
0000275587
28
0000616727
29
0000002358
30
0000030473