DOMESTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000841486
NIP
7392773596
REGON
510628927

Podsumowanie

aktywa
2,5 mln
przychód
4,4 mln
zysk
366 tys.
wartość firmy
5,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. KŁOSOWA, 80
Kod pocztowy
10-819
Rejestracja
2020-05-28
Rozpoczęcie działalności
1997-09-17
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.domestic.com.pl
Email
agd@domestic.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DOMESTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Opis działalności: Firma DOMESTIC, działająca od 1993 roku, specjalizuje się w sprzedaży i serwisie ...
W skrócie
  • Sprzedaż i serwis wolnostojącego i do zabudowy sprzętu AGD
  • Bezpłatne doradztwo, dostawa, instalacja
  • Utylizacja starych urządzeń AGD
  • Działalność deweloperska od 2004 roku

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Domestic osiągnęła 4 441 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 441 449 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 075 091 zł.
Zysk netto wyniósł 366 358 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 480 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 441 449 zł w 2022 roku.
• 4 898 624 zł w 2021 roku.
• 3 222 172 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 358 zł w 2022 roku.
• 704 617 zł w 2021 roku.
• 215 271 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domestic wynosi 5 827 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 401 581 zł a 11 103 623 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 942 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 827 979 zł w 2022 roku.
• 7 211 028 zł w 2021 roku.
• 3 643 059 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Domestic wyniosła 2 515 348 zł.
a
ktywa trwałe to 250 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 265 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 515 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 868 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 574 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 838 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 515 348 zł w 2022 roku.
• 2 016 363 zł w 2021 roku.
• 1 367 047 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Domestic wyniosły 646 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 515 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 574 zł w 2022 roku
• 513 947 zł w 2021 roku
• 521 901 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Domestic wykazała przychody na poziomie 4 441 449 zł.
Organizacja zarobiła 403 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 678 zł w 2022 roku
• 49 461 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Domestic wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki