PRACOWNIA AGD GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000813082
NIP
5862350568
REGON
384830787

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
4,1 mln
zysk
224 tys.
wartość firmy
3,8 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
UL. LEGIONÓW, 112
Kod pocztowy
81-472
Rejestracja
2019-11-08
Rozpoczęcie działalności
2019-11-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.pracownia.agd
Email
sebastian@pracowniaagd.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pracownia agd gdynia osiągnęła 4 103 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 053 383 zł. Pozostałe przychody to 50 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 829 379 zł.
Zysk netto wyniósł 224 004 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 025 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 103 830 zł w 2022 roku.
• 3 356 073 zł w 2021 roku.
• 2 264 407 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 004 zł w 2022 roku.
• 57 957 zł w 2021 roku.
• 40 315 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracownia agd gdynia wynosi 3 809 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 177 303 zł a 10 259 575 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 809 207 zł w 2022 roku.
• 2 513 362 zł w 2021 roku.
• 1 701 785 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pracownia agd gdynia wyniosła 1 392 452 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 391 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 392 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 156 047 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 392 452 zł w 2022 roku.
• 1 471 391 zł w 2021 roku.
• 371 684 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pracownia agd gdynia wyniosły 1 156 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 392 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 156 047 zł w 2022 roku
• 1 412 522 zł w 2021 roku
• 330 456 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pracownia agd gdynia wykazała przychody na poziomie 4 103 830 zł.
Organizacja zarobiła 247 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 341 zł w 2022 roku
• 11 104 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Pracownia agd gdynia wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki