EUROPLUS BĄK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000898043
NIP
6560003971
REGON
290391607

Podsumowanie

aktywa
10,9 mln
przychód
17,8 mln
zysk
1,1 mln
wartość firmy
20,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
WŁOSZCZOWA
Adres
UL. KILIŃSKIEGO, 8
Kod pocztowy
29-100
Rejestracja
2021-04-30
Rozpoczęcie działalności
1993-08-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Europlus bąk osiągnęła 17 824 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 798 938 zł. Pozostałe przychody to 25 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 663 489 zł.
Zysk netto wyniósł 1 135 450 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 467 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 824 835 zł w 2023 roku.
• 18 339 497 zł w 2022 roku.
• 17 512 053 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -87 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 135 450 zł w 2023 roku.
• 1 508 467 zł w 2022 roku.
• 1 839 116 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europlus bąk wynosi 20 728 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 303 127 zł a 44 562 087 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 728 149 zł w 2023 roku.
• 22 843 088 zł w 2022 roku.
• 23 862 045 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Europlus bąk wyniosła 10 888 608 zł.
a
ktywa trwałe to 4 160 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 727 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 851 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 730 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 121 105 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 821 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 858 608 zł w 2023 roku.
• 11 828 219 zł w 2022 roku.
• 10 728 920 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Europlus bąk wyniosły 5 121 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 858 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 537 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 121 105 zł w 2023 roku
• 5 717 698 zł w 2022 roku
• 4 287 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Europlus bąk wykazała przychody na poziomie 17 824 835 zł.
Organizacja zarobiła 1 135 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 135 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Europlus bąk wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki