PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BMS" SPÓŁKA JAWNA Z. BIELECKI KRS
0000302841
NIP
5811172950
REGON
170324452

Podsumowanie

aktywa
16,5 mln
przychód
23,3 mln
zysk
624 tys.
wartość firmy
26,6 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
KWIDZYN
Adres
STASZICA, 22
Kod pocztowy
82-500
Rejestracja
2008-04-02
Rozpoczęcie działalności
1996-07-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" osiągnęła 23 267 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 240 490 zł. Pozostałe przychody to 27 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 616 315 zł.
Zysk netto wyniósł 624 176 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 267 903 zł w 2022 roku.
• 24 328 285 zł w 2021 roku.
• 24 813 827 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 176 zł w 2022 roku.
• 394 409 zł w 2021 roku.
• 1 316 658 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" wynosi 26 548 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 241 755 zł a 58 169 759 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 086 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 548 663 zł w 2022 roku.
• 25 815 770 zł w 2021 roku.
• 27 945 778 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" wyniosła 16 448 337 zł.
a
ktywa trwałe to 6 518 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 930 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 448 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 386 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 061 636 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 400 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 448 337 zł w 2022 roku.
• 15 655 588 zł w 2021 roku.
• 12 795 588 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" wyniosły 5 061 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 448 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 061 636 zł w 2022 roku
• 4 963 220 zł w 2021 roku
• 4 613 460 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" wykazała przychody na poziomie 23 267 903 zł.
Organizacja zarobiła 624 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "bms" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki