BELWEDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000625810

NIP

7743229583

REGON

364828079

aktywa

2,8 mln

przychód

6,8 mln

zysk netto

7 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOCK
Adres
UL. DWORCOWA, 18A
Kod pocztowy
09-402
Rejestracja
2016-06-28
Rozpoczęcie działalności
2016-06-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO I OBOWIĄZEK REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - BELWEDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU. REPREZENTACJA WW. SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCA: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU BELWEDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST MAREK DARIUSZ JAŁTUSZEWSKI.

Podstawowe wyniki

Organizacja Belweder group osiągnęła 6 826 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 824 316 zł. Pozostałe przychody to 2575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 817 010 zł.
Zysk netto wyniósł 7306 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 365 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 826 891 zł w 2022 roku.
• 5 474 340 zł w 2021 roku.
• 3 367 942 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7306 zł w 2022 roku.
• 83 322 zł w 2021 roku.
• -464 005 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Belweder group wynosi 5 508 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 73 056 zł a 17 067 227 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 969 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 508 462 zł w 2022 roku.
• 3 982 850 zł w 2021 roku.
• 2 245 295 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Belweder group wyniosła 2 777 087 zł.
a
ktywa trwałe to 661 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 115 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 777 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 237 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 539 781 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 777 087 zł w 2022 roku.
• 1 221 427 zł w 2021 roku.
• 1 088 744 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Belweder group wyniosły 1 539 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 777 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 539 781 zł w 2022 roku
• 1 542 110 zł w 2021 roku
• 1 492 749 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
• 137% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Belweder group wykazała przychody na poziomie 6 826 891 zł.
Organizacja zarobiła 8577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1271 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Belweder group wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.017%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje