FIRMA HANDLOWA DOMAX - SERAFIN SPÓŁKA JAWNA KRS
0000129265
NIP
6780051587
REGON
350134809

Podsumowanie

aktywa
3,8 mln
przychód
7,7 mln
zysk
183 tys.
wartość firmy
7,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
OS. ALBERTYŃSKIE, 37A
Kod pocztowy
31-855
Rejestracja
2002-09-18
Rozpoczęcie działalności
1992-02-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDA DECYZJA WYMAGA PODPISU CONAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Firma handlowa domax - serafin osiągnęła 7 664 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 664 487 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 481 867 zł.
Zysk netto wyniósł 182 621 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 244 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 664 487 zł w 2022 roku.
• 7 805 602 zł w 2021 roku.
• 6 963 137 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 621 zł w 2022 roku.
• 410 885 zł w 2021 roku.
• 317 002 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowa domax - serafin wynosi 7 736 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 826 205 zł a 19 161 218 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 736 029 zł w 2022 roku.
• 8 854 667 zł w 2021 roku.
• 7 951 401 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Firma handlowa domax - serafin wyniosła 3 816 227 zł.
a
ktywa trwałe to 2 538 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 277 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 816 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 527 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 288 375 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 816 227 zł w 2022 roku.
• 3 917 621 zł w 2021 roku.
• 3 932 682 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Firma handlowa domax - serafin wyniosły 1 288 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 816 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 288 375 zł w 2022 roku
• 1 241 099 zł w 2021 roku
• 1 210 944 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Firma handlowa domax - serafin wykazała przychody na poziomie 7 664 487 zł.
Organizacja zarobiła 182 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Firma handlowa domax - serafin wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA DOMAX - SERAFIN