PRACOWNIA AGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000811612
NIP
5213880996
REGON
384758386

Podsumowanie

aktywa
3,1 mln
przychód
9,2 mln
zysk
104 tys.
wartość firmy
6,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA WINCENTEGO WITOSA, 31
Kod pocztowy
00-710
Rejestracja
2019-10-30
Rozpoczęcie działalności
2019-10-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.pracowniaagd.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pracownia agd osiągnęła 9 163 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 162 213 zł. Pozostałe przychody to 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 058 054 zł.
Zysk netto wyniósł 104 159 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 054 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 163 080 zł w 2022 roku.
• 7 374 984 zł w 2021 roku.
• 4 502 252 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 159 zł w 2022 roku.
• 384 551 zł w 2021 roku.
• 403 615 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracownia agd wynosi 6 806 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 281 134 zł a 22 907 701 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 268 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 806 490 zł w 2022 roku.
• 6 744 399 zł w 2021 roku.
• 4 919 795 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pracownia agd wyniosła 3 131 119 zł.
a
ktywa trwałe to 134 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 996 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 131 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 756 274 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 043 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 131 119 zł w 2022 roku.
• 1 827 265 zł w 2021 roku.
• 1 496 226 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pracownia agd wyniosły 2 756 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 131 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 918 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 756 274 zł w 2022 roku
• 1 441 214 zł w 2021 roku
• 1 091 112 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pracownia agd wykazała przychody na poziomie 9 163 080 zł.
Organizacja zarobiła 113 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8884 zł w 2022 roku
• 44 698 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Pracownia agd wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRACOWNIA AGD