GASTROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000405190
NIP
8792666410
REGON
341219987

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
5,1 mln
zysk
199 tys.
wartość firmy
4,7 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
UL. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 6
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2011-12-15
Rozpoczęcie działalności
2011-12-15
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 615 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 078 256 zł w 2022 roku.
• 3 166 046 zł w 2021 roku.
• 2 115 398 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 632 zł w 2022 roku.
• 77 781 zł w 2021 roku.
• -98 734 zł w 2020 roku.
Organizacja Gastromatic osiągnęła 5 078 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 039 936 zł. Pozostałe przychody to 38 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 841 304 zł.
Zysk netto wyniósł 198 632 zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 572 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 669 439 zł w 2022 roku.
• 2 762 253 zł w 2021 roku.
• 1 692 361 zł w 2020 roku.
Szacunkowa wycena organizacji Gastromatic wynosi 4 669 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 489 405 zł a 12 695 640 zł.

Bilans

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 404 071 zł w 2022 roku.
• 1 042 548 zł w 2021 roku.
• 879 817 zł w 2020 roku.
Całkowita wartość aktywów Gastromatic wyniosła 1 404 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 404 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 404 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 652 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 531 zł.

Rentowność

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.

Zadłużenie

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 531 zł w 2022 roku
• 588 640 zł w 2021 roku
• 503 689 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Zobowiązania Gastromatic wyniosły 751 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 404 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 753 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gastromatic wykazała przychody na poziomie 5 078 256 zł.
Organizacja zarobiła 219 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.
Organizacja Gastromatic wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Największym udziałowcem od 26.07.2019 jest Lipiński Daniel kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2011 do 26.07.2019 był Król Dariusz kontrolując 51% udziałów.
Lipiński Daniel posiada 151 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Rogiewicz Wojciech posiada 49 udziałów, które stanowią 25% firmy.