ALL-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729648
NIP
7272830363
REGON
380071617

Podsumowanie

aktywa
728 tys.
przychód
2,8 mln
zysk
89 tys.
wartość firmy
2,4 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. WILEŃSKA, 59
Kod pocztowy
94-016
Rejestracja
2018-04-26
Rozpoczęcie działalności
2018-04-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja All-trade osiągnęła 2 816 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 816 512 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 727 383 zł.
Zysk netto wyniósł 89 129 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 563 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 816 512 zł w 2022 roku.
• 2 527 851 zł w 2021 roku.
• 2 473 739 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 129 zł w 2022 roku.
• 25 498 zł w 2021 roku.
• 37 489 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All-trade wynosi 2 375 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 141 360 zł a 7 041 281 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 375 551 zł w 2022 roku.
• 1 859 777 zł w 2021 roku.
• 1 852 544 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów All-trade wyniosła 727 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 727 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 510 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 727 990 zł w 2022 roku.
• 547 234 zł w 2021 roku.
• 294 247 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania All-trade wyniosły 539 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 727 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 510 zł w 2022 roku
• 450 498 zł w 2021 roku
• 223 008 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja All-trade wykazała przychody na poziomie 2 816 512 zł.
Organizacja zarobiła 97 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8815 zł w 2022 roku
• 2615 zł w 2021 roku
• 2629 zł w 2020 roku

Organizacja All-trade wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kowalczyk Dominik posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Kowalczyk Sławomira posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 19.11.2021 jest Kowalczyk Dominik kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2018 do 19.11.2021 był Kowalczyk Dominik kontrolując 98% udziałów.