"JANPOL" JAN KURDZIEL I STANISŁAW KURDZIEL SPÓŁKA JAWNA KRS
0000088695
NIP
6851922582
REGON
370411699

Podsumowanie

aktywa
1,6 mln
przychód
5,6 mln
zysk
254 tys.
wartość firmy
5,8 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ŁĘŻYNY
Adres
, 280
Kod pocztowy
38-230
Rejestracja
2002-02-05
Rozpoczęcie działalności
1998-04-27
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH SPRAW SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH. PRAWO TO WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 352 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 548 581 zł w 2022 roku.
• 5 538 827 zł w 2021 roku.
• 4 641 263 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 504 zł w 2022 roku.
• 211 158 zł w 2021 roku.
• 178 463 zł w 2020 roku.
Organizacja "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel osiągnęła 5 548 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 537 676 zł. Pozostałe przychody to 10 905 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 284 172 zł.
Zysk netto wyniósł 253 504 zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 792 617 zł w 2022 roku.
• 5 426 605 zł w 2021 roku.
• 4 539 079 zł w 2020 roku.
Szacunkowa wycena organizacji "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wynosi 5 792 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 079 548 zł a 13 871 452 zł.

Bilans

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 626 265 zł w 2022 roku.
• 1 484 572 zł w 2021 roku.
• 1 296 707 zł w 2020 roku.
Całkowita wartość aktywów "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wyniosła 1 626 265 zł.
a
ktywa trwałe to 258 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 367 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 626 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 439 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 868 zł.

Rentowność

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.

Zadłużenie

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 868 zł w 2022 roku
• 298 679 zł w 2021 roku
• 321 972 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Zobowiązania "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wyniosły 186 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 626 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wykazała przychody na poziomie 5 548 581 zł.
Organizacja zarobiła 253 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.
Organizacja "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki