"JANPOL" JAN KURDZIEL I STANISŁAW KURDZIEL SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000088695

NIP

6851922582

REGON

370411699

aktywa

1,6 mln

przychód

5,6 mln

zysk netto

254 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ŁĘŻYNY
Adres
, 280
Kod pocztowy
38-230
Rejestracja
2002-02-05
Rozpoczęcie działalności
1998-04-27
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH SPRAW SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH. PRAWO TO WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki

Organizacja "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel osiągnęła 5 548 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 537 676 zł. Pozostałe przychody to 10 905 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 284 172 zł.
Zysk netto wyniósł 253 504 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 352 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 548 581 zł w 2022 roku.
• 5 538 827 zł w 2021 roku.
• 4 641 263 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 504 zł w 2022 roku.
• 211 158 zł w 2021 roku.
• 178 463 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wynosi 5 792 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 079 548 zł a 13 871 452 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 792 617 zł w 2022 roku.
• 5 426 605 zł w 2021 roku.
• 4 539 079 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wyniosła 1 626 265 zł.
a
ktywa trwałe to 258 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 367 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 626 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 439 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 868 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 626 265 zł w 2022 roku.
• 1 484 572 zł w 2021 roku.
• 1 296 707 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wyniosły 186 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 626 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 868 zł w 2022 roku
• 298 679 zł w 2021 roku
• 321 972 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wykazała przychody na poziomie 5 548 581 zł.
Organizacja zarobiła 253 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0138%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki