GOLDBECK CEE NORTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000100270
NIP
7831428431
REGON
630980344

Podsumowanie

aktywa
1 mld
przychód
1,7 mld
zysk
122 mln
wartość firmy
2 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
TOWAROWA, 20
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2002-03-27
Rozpoczęcie działalności
1997-08-22
Kapitał zakładowy
20000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.goldbeck.de/pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Opis działalności: GOLDBECK CEE NORTH to niemiecka firma specjalizująca się w kompleksowej realizacji ...
W skrócie
  • Realizacja nieruchomości w Europie
  • Usługi projektowe, budowlane i eksploatacyjne
  • Budynki biurowe, przemysłowe, logistyczne, mieszkalne
  • Program 'Office IDEA' dla optymalnych koncepcji biurowych
  • Modernizacja i zarządzanie istniejącymi obiektami

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Goldbeck cee north osiągnęła 1 694 863 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 685 325 129 zł. Pozostałe przychody to 9 538 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 563 285 267 zł.
Zysk netto wyniósł 122 039 861 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 525 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 694 863 483 zł w 2022 roku.
• 1 207 684 563 zł w 2021 roku.
• 735 011 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 770 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 039 861 zł w 2022 roku.
• 48 170 716 zł w 2021 roku.
• 39 371 931 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Goldbeck cee north wynosi 1 978 509 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 360 440 833 zł a 4 237 158 707 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 039 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 978 509 268 zł w 2022 roku.
• 1 266 716 845 zł w 2021 roku.
• 880 278 103 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Goldbeck cee north wyniosła 1 018 947 092 zł.
a
ktywa trwałe to 401 039 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 617 907 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 018 947 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 587 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 359 314 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 973 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 018 947 092 zł w 2022 roku.
• 726 050 563 zł w 2021 roku.
• 523 553 044 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Goldbeck cee north wyniosły 538 359 314 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 018 947 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 608 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 359 314 zł w 2022 roku
• 367 502 647 zł w 2021 roku
• 213 175 844 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Goldbeck cee north wykazała przychody na poziomie 1 694 863 483 zł.
Organizacja zarobiła 151 232 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 192 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 039 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 980 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 192 509 zł w 2022 roku
• 11 604 682 zł w 2021 roku
• 9 514 222 zł w 2020 roku

Organizacja Goldbeck cee north wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Goldbeck Europe Gmbh posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest Goldbeck Europe Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2018 do 07.02.2023 był Goldbeck International Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.04.2007 do 18.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Goldbeck International Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.