"ARCHE" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000831001
NIP
8211639335
REGON
710021277

Podsumowanie

aktywa
1,1 mld
przychód
736,3 mln
zysk
44 mln
wartość firmy
1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PUŁAWSKA, 361
Kod pocztowy
02-801
Rejestracja
2020-02-28
Rozpoczęcie działalności
1992-05-09
Kapitał zakładowy
2982300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.arche.pl
Email
arche@arche.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Grupa Arche to zespół firm, który z powodzeniem rozwija swoją działalność od 1991 ...
W skrócie
  • Deweloper mieszkań i domów - ponad 10 000 wybudowanych obiektów
  • Sieć 18 hoteli - oferta noclegów w różnych lokalizacjach
  • Hotele rozproszone pod marką Arche Siedlisko z nietypowymi kwaterami
  • Dwie organizacje pożytku publicznego: Fundacja Leny Grochowskiej i Stowarzyszenie Wspólnota Arche
  • Park Handlowy oraz sieć barów Kuchnia za Ścianą

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "arche" osiągnęła 736 261 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 735 161 685 zł. Pozostałe przychody to 1 100 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 691 159 726 zł.
Zysk netto wyniósł 44 001 959 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 311 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 736 261 817 zł w 2023 roku.
• 564 281 344 zł w 2022 roku.
• 402 011 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 154 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 001 959 zł w 2023 roku.
• 66 730 796 zł w 2022 roku.
• 56 191 231 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arche" wynosi 1 000 273 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 440 019 589 zł a 1 840 654 543 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 239 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 000 273 571 zł w 2023 roku.
• 964 666 118 zł w 2022 roku.
• 739 158 635 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "arche" wyniosła 1 120 695 298 zł.
a
ktywa trwałe to 441 024 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 212 067 zł.
u
działy (akcje) własne to 4 458 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 120 695 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 608 404 700 zł.
k
apitały mniejszości to 372 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 918 130 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 734 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 120 695 298 zł w 2023 roku.
• 921 768 727 zł w 2022 roku.
• 904 551 348 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 120 695 298 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "arche" wykazała przychody na poziomie 736 261 817 zł.
Organizacja zarobiła 56 434 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 432 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 001 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 137 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 432 986 zł w 2023 roku
• 14 061 280 zł w 2022 roku
• 13 265 015 zł w 2021 roku

Organizacja "arche" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ARCHE"

Organizacja Numer KRS
1
0000763862
2
0000046037
3
0000098035
4
0000452240
5
0000911222
6
0000532398
7
0000033627
8
0000035433
9
0000220252
10
0000025731
11
0000406964
12
0000125714
13
0000345087
14
0000886962
15
0000703225
16
0000085059
17
0000567044
18
0000872616
19
0000319056
20
0000591347
21
0000353414
22
0000247430
23
0000447509
24
0000100270
25
0000891700
26
0000008820
27
0000093180
28
0000306071
29
0000042496
30
0000689870