DEPENBROCK POLSKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000231558
NIP
7871995610
REGON
300038000

Podsumowanie

aktywa
614 mln
przychód
698 mln
zysk
74,8 mln
wartość firmy
1 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
PLATYNOWA, 5
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2005-04-13
Rozpoczęcie działalności
2005-04-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.depenbrock.pl
Email
info@depenbrock.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY KOMPLEMENTARIUSZ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Depenbrock polska sp. z o.o. osiągnęła 697 988 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 678 367 607 zł. Pozostałe przychody to 19 620 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 603 617 232 zł.
Zysk netto wyniósł 74 750 375 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 968 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 697 988 350 zł w 2023 roku.
• 1 027 225 182 zł w 2022 roku.
• 1 154 250 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 221 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 750 375 zł w 2023 roku.
• 116 454 877 zł w 2022 roku.
• 126 015 674 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Depenbrock polska sp. z o.o. wynosi 1 022 666 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 258 339 281 zł a 1 744 970 875 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 335 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 022 666 347 zł w 2023 roku.
• 1 427 128 954 zł w 2022 roku.
• 1 531 115 457 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Depenbrock polska sp. z o.o. wyniosła 614 031 084 zł.
a
ktywa trwałe to 69 009 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 545 021 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 614 031 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 452 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 578 709 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 945 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 614 031 084 zł w 2023 roku.
• 730 562 773 zł w 2022 roku.
• 768 121 045 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Depenbrock polska sp. z o.o. wyniosły 269 578 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 614 031 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 906 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 578 709 zł w 2023 roku
• 361 905 896 zł w 2022 roku
• 424 717 890 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Depenbrock polska sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 697 988 350 zł.
Organizacja zarobiła 92 416 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 666 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 750 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 944 413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 666 478 zł w 2023 roku
• 28 988 480 zł w 2022 roku
• 12 351 721 zł w 2021 roku

Organizacja Depenbrock polska sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki