INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000504383
NIP
5861044906
REGON
190903252

Podsumowanie

aktywa
1,4 mld
przychód
435 mln
zysk
115,1 mln
wartość firmy
1,1 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
HRYNIEWICKIEGO, 6C
Kod pocztowy
81-340
Rejestracja
2014-04-01
Rozpoczęcie działalności
1995-09-15
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.investkomfort.pl
Email
info@investkomfort.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ - INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI POPRZEZ ZARZĄD. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK-PREZES ZARZĄDU, WOJCIECH JERZY KOZIOROWSKI-WICEPREZES ZARZĄDU, MAREK PIRSZTUK-WICEPREZES ZARZĄDU, MICHAŁ CIOMEK - WICEPREZES ZARZĄDU, ADAM ANDRZEJ MAJCHRZAK - CZŁONEK ZARZĄDU
Opis działalności: Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp.K. działa w sektorze deweloperskim od 1995 roku, ...
W skrócie
  • Deweloper działający na rynku od 1995 roku
  • Realizacja mieszkań i lokali usługowych w Trójmieście
  • Ponad 50 inwestycji, 7000 wybudowanych lokali
  • Wielokrotne nagrody i wyróżnienia branżowe
  • Limitowane edycje ceramiki stołowej dla klientów

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Invest komfort osiągnęła 434 982 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 426 074 977 zł. Pozostałe przychody to 8 907 448 zł.
Całkowite koszty wyniosły 310 941 462 zł.
Zysk netto wyniósł 115 133 515 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 489 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 982 425 zł w 2023 roku.
• 480 964 199 zł w 2022 roku.
• 413 113 769 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 588 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 133 515 zł w 2023 roku.
• 114 243 402 zł w 2022 roku.
• 117 818 385 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest komfort wynosi 1 125 783 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 652 473 638 zł a 1 611 869 209 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 019 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 125 783 515 zł w 2023 roku.
• 1 166 424 614 zł w 2022 roku.
• 1 120 024 081 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Invest komfort wyniosła 1 361 210 604 zł.
a
ktywa trwałe to 81 368 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 279 841 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 361 210 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 950 636 618 zł.
k
apitały mniejszości to 4994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 568 992 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 882 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 361 210 604 zł w 2023 roku.
• 1 271 051 826 zł w 2022 roku.
• 1 141 204 260 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 361 210 604 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Invest komfort wykazała przychody na poziomie 434 982 425 zł.
Organizacja zarobiła 141 617 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 484 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 133 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 393 589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 484 155 zł w 2023 roku
• 25 955 820 zł w 2022 roku
• 28 103 201 zł w 2021 roku

Organizacja Invest komfort wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki