FIRMA BUDOWLANA ANTCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138888
NIP
6181012144
REGON
250491139

Podsumowanie

aktywa
341,3 mln
przychód
799,9 mln
zysk
13,7 mln
wartość firmy
643 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KALISZ
Adres
METALOWCÓW, 13-19
Kod pocztowy
62-800
Rejestracja
2002-11-14
Rozpoczęcie działalności
1995-04-28
Kapitał zakładowy
504000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Firma budowlana antczak osiągnęła 799 866 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 797 018 906 zł. Pozostałe przychody to 2 847 526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 783 363 200 zł.
Zysk netto wyniósł 13 655 706 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 899 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 799 866 432 zł w 2022 roku.
• 570 696 736 zł w 2021 roku.
• 258 702 258 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 183 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 655 706 zł w 2022 roku.
• 15 232 640 zł w 2021 roku.
• 7 199 274 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma budowlana antczak wynosi 643 009 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 142 877 zł a 1 999 666 080 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 486 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 643 009 991 zł w 2022 roku.
• 486 296 148 zł w 2021 roku.
• 234 741 884 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Firma budowlana antczak wyniosła 341 256 864 zł.
a
ktywa trwałe to 67 391 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 864 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 256 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 523 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 733 028 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 405 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 256 864 zł w 2022 roku.
• 280 446 842 zł w 2021 roku.
• 131 790 416 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Firma budowlana antczak wyniosły 267 733 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 256 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 982 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 733 028 zł w 2022 roku
• 220 578 712 zł w 2021 roku
• 87 154 926 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Firma budowlana antczak wykazała przychody na poziomie 799 866 432 zł.
Organizacja zarobiła 16 477 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 821 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 655 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 451 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 821 948 zł w 2022 roku
• 2 754 442 zł w 2021 roku
• 735 771 zł w 2020 roku

Organizacja Firma budowlana antczak wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.9%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Antczak posiada 3400 udziałów, które stanowią 97.1% firmy.
Największym udziałowcem od 18.05.2022 jest Antczak kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2022 do 18.05.2022 był Antczak kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 20.06.2018 do 25.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Antczak Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do FIRMA BUDOWLANA ANTCZAK