LEROY-MERLIN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000050235
NIP
1230843257
REGON
014907315

Podsumowanie

aktywa
2,9 mld
przychód
491,6 mln
zysk
178 mln
wartość firmy
2,4 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
BURAKOWSKA, 14
Kod pocztowy
01-066
Rejestracja
2001-10-05
Rozpoczęcie działalności
1999-03-10
Kapitał zakładowy
579000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZLONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Leroy-merlin inwestycje osiągnęła 491 639 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 478 708 791 zł. Pozostałe przychody to 12 930 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 728 638 zł.
Zysk netto wyniósł 177 980 153 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 945 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 639 613 zł w 2023 roku.
• 464 003 325 zł w 2022 roku.
• 447 605 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 635 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 980 153 zł w 2023 roku.
• 160 892 474 zł w 2022 roku.
• 186 205 672 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leroy-merlin inwestycje wynosi 2 441 728 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 737 459 420 zł a 7 477 587 936 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 059 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 441 728 092 zł w 2023 roku.
• 2 221 468 069 zł w 2022 roku.
• 2 191 119 308 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Leroy-merlin inwestycje wyniosła 2 883 234 259 zł.
a
ktywa trwałe to 2 804 455 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 778 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 883 234 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 869 396 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 837 276 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 719 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 883 234 260 zł w 2023 roku.
• 2 853 387 757 zł w 2022 roku.
• 2 810 422 702 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Leroy-merlin inwestycje wyniosły 1 013 837 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 883 234 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 757 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 013 837 276 zł w 2023 roku
• 1 161 970 926 zł w 2022 roku
• 1 279 898 345 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Leroy-merlin inwestycje wykazała przychody na poziomie 491 639 613 zł.
Organizacja zarobiła 222 112 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 132 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 980 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 137 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 132 538 zł w 2023 roku
• 36 446 044 zł w 2022 roku
• 45 383 562 zł w 2021 roku

Organizacja Leroy-merlin inwestycje wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bricolage Investissement France S.a. posiada 579000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2013 jest Bricolage Investissement France S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2008 do 05.06.2013 był Bricolage Investissement Benelux S.a. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.05.2002 do 30.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Bricolage Investissement Benelux S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.