SHELDON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000529667
NIP
5272724105
REGON
360123494

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C
Kod pocztowy
00-803
Rejestracja
2014-11-05
Rozpoczęcie działalności
2014-11-20
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU MA ON PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU GRUPY B
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Badanie rynku i opinii publicznej Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Pozostała działalność wydawnicza Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Reklama Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Leasing finansowy Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Novia Investments posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.