BLUFORD INVESTMETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495318
NIP
1080017232
REGON
147089894

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 c
Kod pocztowy
00-803
Rejestracja
2014-01-24
Rozpoczęcie działalności
2014-01-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Transport drogowy towarów Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Leasing finansowy Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Reklama Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Działalność portali internetowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Pozostałe formy udzielania kredytów Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie architektury Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vistra Shelf Companies posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.