NILLWOOD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494926
NIP
1080016994
REGON
147080634

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 2
Kod pocztowy
40-004
Rejestracja
2014-01-21
Rozpoczęcie działalności
2014-01-22
Kapitał zakładowy
5100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność holdingów finansowych Działalność w zakresie architektury Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Transport drogowy towarów Pozostała działalność wydawnicza Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Leasing finansowy Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność związana z oprogramowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Reklama Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność portali internetowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pinnacle Founders Holdings S.a R.l. posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.