JASPERVILLE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471020
NIP
5272697963
REGON
146816808

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 2
Kod pocztowy
40-004
Rejestracja
2013-07-24
Rozpoczęcie działalności
2013-08-13
Kapitał zakładowy
5100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Reklama Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Leasing finansowy Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność holdingów finansowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pinnacle Founders Holdings S.á R.l. posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.