BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000024358
NIP
8460002329
REGON
790137307

Podsumowanie

aktywa
2,3 mld
przychód
9,7 mld
zysk
86 mln
wartość firmy
10,2 mld
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
AUGUSTÓW
Adres
TYTONIOWA, 16
Kod pocztowy
16-300
Rejestracja
2001-07-02
Rozpoczęcie działalności
1993-09-01
Kapitał zakładowy
67286660,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.bat.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: British American Tobacco Polska jest częścią globalnej grupy BAT, jednej z ...
W skrócie
  • Część globalnej grupy BAT
  • Sprzedaż produktów w ponad 175 krajach
  • Inwestycje w rozwój i jakość produktów
  • Model sprzedaży ograniczający wpływ produktów na zdrowie
  • Rozwój produktów o mniejszej szkodliwości

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja British-american tobacco polska osiągnęła 9 682 134 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 650 467 000 zł. Pozostałe przychody to 31 667 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 564 509 000 zł.
Zysk netto wyniósł 85 958 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 541 623 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 682 134 000 zł w 2023 roku.
• 8 930 332 000 zł w 2022 roku.
• 7 520 954 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 593 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 958 000 zł w 2023 roku.
• 115 986 000 zł w 2022 roku.
• 86 979 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji British-american tobacco polska wynosi 10 197 882 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 859 580 000 zł a 24 205 335 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 528 658 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 197 882 000 zł w 2023 roku.
• 9 626 248 000 zł w 2022 roku.
• 8 042 828 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów British-american tobacco polska wyniosła 2 340 247 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 139 797 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 200 450 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 340 247 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 362 584 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 977 663 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 243 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 340 247 000 zł w 2023 roku.
• 2 356 204 000 zł w 2022 roku.
• 2 134 882 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 340 247 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja British-american tobacco polska wykazała przychody na poziomie 9 682 134 000 zł.
Organizacja zarobiła 113 415 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 457 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 958 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 538 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 457 000 zł w 2023 roku
• 27 344 000 zł w 2022 roku
• 29 237 000 zł w 2021 roku

Organizacja British-american tobacco polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000463285
2
0000452713
3
0000749446
4
0000485529
5
0000490792
6
0000806654
7
0000046658
8
0000629455
9
0000872902
10
0000037545
11
0000486211
12
0000550405
13
0000944978
14
0000711088
15
0000513841
16
0000068941
17
0000075408
18
0000291604
19
0000007441
20
0000012542
21
0000026888
22
0000044764
23
0000044809
24
0000044860
25
0000044934
26
0000044964
27
0000045021
28
0000045089
29
0000045104
30
0000045121