LG ELECTRONICS MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000018583
NIP
5691584815
REGON
014843532

Podsumowanie

aktywa
4,8 mld
przychód
15,4 mld
zysk
410 mln
wartość firmy
13,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MŁAWA
Adres
LG ELECTRONICS, 7
Kod pocztowy
06-500
Rejestracja
2001-06-12
Rozpoczęcie działalności
1999-03-01
Kapitał zakładowy
412616000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z WICEPREZESÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lg electronics mława osiągnęła 15 392 458 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 364 674 516 zł. Pozostałe przychody to 27 784 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 954 682 383 zł.
Zysk netto wyniósł 409 992 133 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 822 032 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 392 458 886 zł w 2022 roku.
• 15 837 139 221 zł w 2021 roku.
• 10 624 176 233 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 027 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 992 133 zł w 2022 roku.
• 432 002 134 zł w 2021 roku.
• 239 065 160 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lg electronics mława wynosi 13 666 822 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 765 214 694 zł a 38 481 147 215 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 675 691 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 666 822 483 zł w 2022 roku.
• 13 893 601 552 zł w 2021 roku.
• 9 444 471 425 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lg electronics mława wyniosła 4 835 297 885 zł.
a
ktywa trwałe to 548 368 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 286 929 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 835 297 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 353 619 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 481 678 293 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 588 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 835 297 885 zł w 2022 roku.
• 5 076 131 946 zł w 2021 roku.
• 4 691 885 246 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lg electronics mława wyniosły 2 481 678 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 835 297 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 730 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 481 678 293 zł w 2022 roku
• 2 932 798 343 zł w 2021 roku
• 2 817 983 073 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lg electronics mława wykazała przychody na poziomie 15 392 458 886 zł.
Organizacja zarobiła 507 487 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 495 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 992 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 741 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 495 154 zł w 2022 roku
• 101 985 428 zł w 2021 roku
• 55 762 542 zł w 2020 roku

Organizacja Lg electronics mława wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 60%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lg Electronics Inc. posiada 412616 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.05.2006 jest Lg Electronics Inc. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2005 do 15.05.2006 był Lg Electronics Inc. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.03.2005 do 16.06.2005 najwięcej udziałów posiadał Lg Electronics Inc.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.