LG ENERGY SOLUTION WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614214
NIP
8961550941
REGON
364187232

Podsumowanie

aktywa
34,4 mld
przychód
40,8 mld
zysk
1,8 mld
wartość firmy
39,3 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BISKUPICE PODGÓRNE
Adres
UL. LG, 1A
Kod pocztowy
55-040
Rejestracja
2016-04-27
Rozpoczęcie działalności
2016-03-25
Kapitał zakładowy
4648372000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lg energy solution wrocław osiągnęła 40 795 328 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 795 324 000 zł. Pozostałe przychody to 4000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 023 303 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 772 021 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 138 448 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 795 328 000 zł w 2022 roku.
• 27 456 511 000 zł w 2021 roku.
• 18 069 516 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 359 630 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 772 021 000 zł w 2022 roku.
• 851 157 000 zł w 2021 roku.
• -1 305 848 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lg energy solution wrocław wynosi 39 344 793 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 059 824 000 zł a 101 988 320 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 792 530 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 344 793 333 zł w 2022 roku.
• 24 683 707 167 zł w 2021 roku.
• 14 382 714 750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lg energy solution wrocław wyniosła 34 420 555 000 zł.
a
ktywa trwałe to 17 242 707 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 177 848 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 420 555 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 746 432 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 674 123 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 667 365 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 420 555 000 zł w 2022 roku.
• 24 284 922 000 zł w 2021 roku.
• 22 343 240 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lg energy solution wrocław wyniosły 27 674 123 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 420 555 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 401 656 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 674 123 000 zł w 2022 roku
• 20 318 604 000 zł w 2021 roku
• 19 228 079 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lg energy solution wrocław wykazała przychody na poziomie 40 795 328 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 892 236 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 215 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 772 021 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 043 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 215 000 zł w 2022 roku
• 222 229 000 zł w 2021 roku
• 261 000 zł w 2020 roku

Organizacja Lg energy solution wrocław wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja baterii i akumulatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 80%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 80%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lg Energy Solution, Ltd. posiada 46483720 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2023 jest Lg Energy Solution, Ltd. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2022 do 20.06.2023 był Lg Energy Solution, Ltd. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.09.2021 do 26.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Lg Energy Solution, Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LG ENERGY SOLUTION WROCŁAW