SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKPOL" W GRAJEWIE KRS
0000045142
NIP
7190000425
REGON
000827780

Podsumowanie

aktywa
2,6 mld
przychód
7,3 mld
zysk
136,5 mln
wartość firmy
6,4 mld
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
GRAJEWO
Adres
ELEWATORSKA, 13
Kod pocztowy
19-203
Rejestracja
2001-09-18
Rozpoczęcie działalności
1979-05-18
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mlekpol.com.pl
Email
mlekpol@mlekpol.com.pl
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Spółdzielnia mleczarska "mlekpol" w grajewi osiągnęła 7 246 409 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 216 872 710 zł. Pozostałe przychody to 29 536 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 080 421 793 zł.
Zysk netto wyniósł 136 450 917 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 641 536 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 246 409 636 zł w 2022 roku.
• 5 160 978 690 zł w 2021 roku.
• 4 574 544 027 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 670 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 450 917 zł w 2022 roku.
• 34 981 110 zł w 2021 roku.
• 28 382 606 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mleczarska "mlekpol" w grajewi wynosi 6 384 858 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 008 115 296 zł a 18 116 024 091 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 494 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 384 858 720 zł w 2022 roku.
• 4 483 366 071 zł w 2021 roku.
• 4 031 544 088 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mleczarska "mlekpol" w grajewi wyniosła 2 579 411 019 zł.
a
ktywa trwałe to 762 949 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 816 462 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 579 411 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 344 153 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 257 292 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 671 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 579 411 019 zł w 2022 roku.
• 2 253 706 191 zł w 2021 roku.
• 2 189 063 594 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Spółdzielnia mleczarska "mlekpol" w grajewi wyniosły 1 235 257 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 579 411 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 177 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 235 257 292 zł w 2022 roku
• 1 049 987 294 zł w 2021 roku
• 1 031 306 734 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Spółdzielnia mleczarska "mlekpol" w grajewi wykazała przychody na poziomie 7 246 409 636 zł.
Organizacja zarobiła 154 560 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 109 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 450 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 782 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 109 687 zł w 2022 roku
• 9 615 309 zł w 2021 roku
• 13 276 195 zł w 2020 roku

Organizacja Spółdzielnia mleczarska "mlekpol" w grajewi wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKPOL" W GRAJEWI

Organizacja Numer KRS
1
0000196210
2
0000146713
3
0000153120
4
0000166661
5
0000148288
6
0000109114
7
0000697032
8
0000014227
9
0000036050
10
0000131775
11
0000181296
12
0000170552
13
0000143346
14
0000348836
15
0000056619
16
0000148535
17
0000373918
18
0000039485
19
0000152859
20
0000242318
21
0000346870
22
0000054934
23
0000057671
24
0000041425
25
0000122389
26
0000873365
27
0000155284
28
0000042417
29
0000057695
30
0000074309