JTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000007441
NIP
8280001819
REGON
001301991

Podsumowanie

aktywa
4,1 mld
przychód
12,1 mld
zysk
156,6 mln
wartość firmy
10 mld
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
STARY GOSTKÓW
Adres
, 42
Kod pocztowy
99-220
Rejestracja
2001-04-19
Rozpoczęcie działalności
1988-05-25
Kapitał zakładowy
200000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WRAZ Z PROKURENTEM ALBO PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jti polska osiągnęła 12 082 536 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 051 685 689 zł. Pozostałe przychody to 30 851 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 895 137 364 zł.
Zysk netto wyniósł 156 548 325 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 328 568 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 082 536 690 zł w 2022 roku.
• 10 536 943 704 zł w 2021 roku.
• 8 941 856 085 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 097 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 548 325 zł w 2022 roku.
• 149 271 068 zł w 2021 roku.
• 143 374 683 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jti polska wynosi 9 969 284 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 288 066 275 zł a 30 206 341 725 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 033 220 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 969 284 036 zł w 2022 roku.
• 8 792 368 437 zł w 2021 roku.
• 7 593 437 853 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jti polska wyniosła 4 083 004 195 zł.
a
ktywa trwałe to 2 160 693 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 922 311 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 083 004 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 717 421 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 365 582 494 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 109 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 083 004 195 zł w 2022 roku.
• 3 567 630 330 zł w 2021 roku.
• 3 479 170 967 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jti polska wyniosły 2 365 582 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 083 004 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 617 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 365 582 494 zł w 2022 roku
• 2 006 756 954 zł w 2021 roku
• 2 067 568 659 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jti polska wykazała przychody na poziomie 12 082 536 690 zł.
Organizacja zarobiła 200 850 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 302 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 548 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 725 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 302 660 zł w 2022 roku
• 33 331 825 zł w 2021 roku
• 27 208 585 zł w 2020 roku

Organizacja Jti polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jt International Holding B.v. posiada 140000 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Jt International Sa posiada 60000 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2017 jest Jt International Holding B.v. kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2012 do 15.02.2017 był Jt International Holdings Bv kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 29.10.2010 do 14.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Jt International Holdings Bv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JTI POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000463285
2
0000749446
3
0000485529
4
0000490792
5
0000452713
6
0000872902
7
0000806654
8
0000046658
9
0000037545
10
0000629455
11
0000711088
12
0000944978
13
0000705989
14
0000513841
15
0000486211
16
0000012542
17
0000550405
18
0000068941
19
0000075408
20
0000291604
21
0000026888
22
0000024358
23
0000015121
24
0000015145
25
0000015167
26
0000015272
27
0000015299
28
0000015307
29
0000015330
30
0000015359