JTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000007441
NIP
8280001819
REGON
001301991

Podsumowanie

aktywa
3,8 mld
przychód
12,9 mld
zysk
185,1 mln
wartość firmy
10,7 mld
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
STARY GOSTKÓW
Adres
, 42
Kod pocztowy
99-220
Rejestracja
2001-04-19
Rozpoczęcie działalności
1988-05-25
Kapitał zakładowy
200000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WRAZ Z PROKURENTEM ALBO PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jti polska osiągnęła 12 864 709 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 834 834 517 zł. Pozostałe przychody to 29 875 467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 649 700 254 zł.
Zysk netto wyniósł 185 134 264 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 237 502 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 864 709 985 zł w 2023 roku.
• 12 082 536 690 zł w 2022 roku.
• 10 536 943 704 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 012 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 134 264 zł w 2023 roku.
• 156 548 325 zł w 2022 roku.
• 149 271 068 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jti polska wynosi 10 743 927 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 426 916 973 zł a 32 161 774 961 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 124 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 743 927 351 zł w 2023 roku.
• 9 969 284 036 zł w 2022 roku.
• 8 792 368 437 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jti polska wyniosła 3 761 780 465 zł.
a
ktywa trwałe to 2 200 446 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 561 333 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 761 780 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 902 555 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 859 224 501 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 554 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 761 780 465 zł w 2023 roku.
• 4 083 004 195 zł w 2022 roku.
• 3 567 630 330 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jti polska wyniosły 1 859 224 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 761 780 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 121 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 859 224 501 zł w 2023 roku
• 2 365 582 494 zł w 2022 roku
• 2 006 756 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jti polska wykazała przychody na poziomie 12 864 709 985 zł.
Organizacja zarobiła 234 901 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 767 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 134 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 848 788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 767 208 zł w 2023 roku
• 44 302 660 zł w 2022 roku
• 33 331 825 zł w 2021 roku

Organizacja Jti polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 40%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jt International Holding B.v. posiada 140000 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Jt International Sa posiada 60000 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2017 jest Jt International Holding B.v. kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2012 do 15.02.2017 był Jt International Holdings Bv kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 29.10.2010 do 14.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Jt International Holdings Bv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JTI POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000463285
2
0000749446
3
0000452713
4
0000485529
5
0000490792
6
0000037545
7
0000806654
8
0000046658
9
0000629455
10
0000872902
11
0000711088
12
0000944978
13
0000550405
14
0000486211
15
0000513841
16
0000068941
17
0000012542
18
0000075408
19
0000291604
20
0000026888
21
0000024358
22
0000010262
23
0000010266
24
0000010306
25
0000010338
26
0000010396
27
0000010406
28
0000010461
29
0000010471
30
0000010493