SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA KRS
0000074309
NIP
7220002329
REGON
000437174

Podsumowanie

aktywa
2,6 mld
przychód
9,5 mld
zysk
195,6 mln
wartość firmy
8,1 mld
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
WYSOKIE MAZOWIECKIE
Adres
LUDOWA, 122
Kod pocztowy
18-200
Rejestracja
2001-12-19
Rozpoczęcie działalności
2001-12-19
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Spółdzielnia mleczarska mlekovit osiągnęła 9 471 151 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 444 162 323 zł. Pozostałe przychody to 26 989 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 248 559 843 zł.
Zysk netto wyniósł 195 602 480 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 006 303 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 471 151 340 zł w 2022 roku.
• 6 358 062 755 zł w 2021 roku.
• 5 651 229 924 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 094 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 602 480 zł w 2022 roku.
• 92 097 494 zł w 2021 roku.
• 92 568 288 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mleczarska mlekovit wynosi 8 114 940 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 018 429 505 zł a 23 677 878 350 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 820 753 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 114 940 319 zł w 2022 roku.
• 5 454 254 116 zł w 2021 roku.
• 4 928 870 915 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mleczarska mlekovit wyniosła 2 559 776 520 zł.
a
ktywa trwałe to 700 715 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 859 060 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 559 776 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 357 906 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 201 870 514 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 241 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 559 776 520 zł w 2022 roku.
• 2 031 012 676 zł w 2021 roku.
• 1 876 625 129 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Spółdzielnia mleczarska mlekovit wyniosły 1 201 870 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 559 776 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 566 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 201 870 514 zł w 2022 roku
• 901 471 830 zł w 2021 roku
• 821 810 268 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Spółdzielnia mleczarska mlekovit wykazała przychody na poziomie 9 471 151 340 zł.
Organizacja zarobiła 244 328 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 726 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 602 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 257 064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 726 217 zł w 2022 roku
• 19 928 039 zł w 2021 roku
• 21 208 758 zł w 2020 roku

Organizacja Spółdzielnia mleczarska mlekovit wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVIT

Organizacja Numer KRS
1
0000129900
2
0000128491
3
0000039485
4
0000181868
5
0000526468
6
0000181296
7
0000041425
8
0000483801
9
0000115527
10
0000196210
11
0000599676
12
0000105104
13
0000014227
14
0000138494
15
0000035625
16
0000067670
17
0000711164
18
0000038799
19
0000076266
20
0000155284
21
0000240357
22
0000373918
23
0000125546
24
0000242318
25
0000191406
26
0000180751
27
0000044920
28
0000054053
29
0000122389
30
0000045142