SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA

KRS

0000074309

NIP

7220002329

REGON

000437174

aktywa

2,6 mld

przychód

9,2 mld

zysk netto

41,7 mln

wartość firmy

7,4 mld

Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
WYSOKIE MAZOWIECKIE
Adres
LUDOWA, 122
Kod pocztowy
18-200
Rejestracja
2001-12-19
Rozpoczęcie działalności
2001-12-19
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Spółdzielnia mleczarska mlekovit osiągnęła 9 154 024 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 138 538 226 zł. Pozostałe przychody to 15 486 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 096 869 258 zł.
Zysk netto wyniósł 41 668 968 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 785 731 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 154 024 579 zł w 2023 roku.
• 9 471 151 340 zł w 2022 roku.
• 6 358 062 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8 909 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 668 968 zł w 2023 roku.
• 195 602 480 zł w 2022 roku.
• 92 097 494 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mleczarska mlekovit wynosi 7 358 593 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 416 689 676 zł a 22 885 061 448 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 903 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 358 593 721 zł w 2023 roku.
• 8 114 940 319 zł w 2022 roku.
• 5 454 254 116 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mleczarska mlekovit wyniosła 2 564 700 500 zł.
a
ktywa trwałe to 742 300 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 822 399 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 564 700 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 452 313 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 112 387 436 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 354 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 564 700 500 zł w 2023 roku.
• 2 559 776 520 zł w 2022 roku.
• 2 031 012 676 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Spółdzielnia mleczarska mlekovit wyniosły 1 112 387 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 564 700 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 391 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 112 387 436 zł w 2023 roku
• 1 201 870 514 zł w 2022 roku
• 901 471 830 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Spółdzielnia mleczarska mlekovit wykazała przychody na poziomie 9 154 024 579 zł.
Organizacja zarobiła 50 981 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 312 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 668 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 021 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 312 697 zł w 2023 roku
• 48 726 217 zł w 2022 roku
• 19 928 039 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Spółdzielnia mleczarska mlekovit wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 78.2%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 11.01 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje

Organizacja Numer KRS
1
0000129900
2
0000128491
3
0000039485
4
0000181868
5
0000526468
6
0000181296
7
0000041425
8
0000483801
9
0000115527
10
0000196210
11
0000599676
12
0000105104
13
0000014227
14
0000035625
15
0000155284
16
0000067670
17
0000711164
18
0000038799
19
0000076266
20
0000240357
21
0000373918
22
0000125546
23
0000242318
24
0000191406
25
0000180751
26
0000138494
27
0000044920
28
0000054053
29
0000122389
30
0000045142