EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000541824
NIP
7831722320
REGON
360730596

Podsumowanie

aktywa
574,4 mln
przychód
549,6 mln
zysk
381 tys.
wartość firmy
551,9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. STARY RYNEK, 88
Kod pocztowy
61-772
Rejestracja
2015-02-06
Rozpoczęcie działalności
2015-02-06
Kapitał zakładowy
105000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.bocianpozyczki.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: EVEREST FINANSE, właściciel marki Bocian Finanse, specjalizuje się w dostarczaniu ...
W skrócie
  • Pożyczki gotówkowe i chwilówki dostępne na różne kwoty i okresy spłaty.
  • Leasing konsumencki zwrotny dla uwolnienia kapitału zamrożonego w sprzętach.
  • Aplikacja PORTMONETA do zarządzania finansami i monitorowania spłat.
  • Usługi doradców odwiedzających klientów w domach.
  • Współpraca z instytucjami finansowymi i marketingowymi.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Everest finanse osiągnęła 549 624 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 549 307 456 zł. Pozostałe przychody to 317 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 548 926 429 zł.
Zysk netto wyniósł 381 028 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 044 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 624 662 zł w 2022 roku.
• 323 432 479 zł w 2021 roku.
• 269 933 452 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 783 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 028 zł w 2022 roku.
• -36 720 637 zł w 2021 roku.
• -63 141 516 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Everest finanse wynosi 551 910 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 810 276 zł a 1 374 061 656 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 501 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 551 910 828 zł w 2022 roku.
• 323 432 479 zł w 2021 roku.
• 217 626 065 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Everest finanse wyniosła 574 387 652 zł.
a
ktywa trwałe to 183 706 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 681 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 574 387 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 512 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 875 584 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 450 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 574 387 652 zł w 2022 roku.
• 612 980 992 zł w 2021 roku.
• 536 036 872 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 574 387 652 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 485 809 632 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Everest finanse wykazała przychody na poziomie 549 624 662 zł.
Organizacja zarobiła 5 328 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 947 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 93% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 090 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 947 339 zł w 2022 roku
• 16 580 897 zł w 2021 roku
• 10 169 451 zł w 2020 roku

Organizacja Everest finanse wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 4%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EVEREST FINANSE

Organizacja Numer KRS
1
0000709209
2
0000832178
3
0000039918
4
0000713935
5
0000002710
6
0000331712
7
0000507678
8
0000580698
9
0000407127
10
0000479918
11
0000575158
12
0000799805
13
0000557729
14
0000901171
15
0000634917
16
0000233310
17
0000322695
18
0000940085
19
0000225897
20
0000747738
21
0000109157
22
0000513289
23
0000105848
24
0000019716
25
0000390510
26
0000174198
27
0000042922
28
0000485633
29
0000671974
30
0000518190