GMW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697071
NIP
5512632208
REGON
368380894

Podsumowanie

aktywa
9,9 mld
przychód
8 mln
zysk
395 tys.
wartość firmy
7,4 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
UL. CHOPINA, 10
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2017-09-28
Rozpoczęcie działalności
2017-09-28
Kapitał zakładowy
940300405,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gmw partners osiągnęła 8 010 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2066 zł. Pozostałe przychody to 8 008 710 zł.
Całkowite koszty wyniosły -392 800 zł.
Zysk netto wyniósł 394 866 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 602 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 010 776 zł w 2022 roku.
• 18 105 781 zł w 2021 roku.
• 69 976 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 866 zł w 2022 roku.
• 10 964 303 zł w 2021 roku.
• -101 184 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Gmw partners wynosi 7 388 460 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 948 656 zł a 39 368 217 982 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 477 657 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 388 460 852 zł w 2022 roku.
• 7 437 172 453 zł w 2021 roku.
• 7 373 068 146 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gmw partners wyniosła 9 845 062 830 zł.
a
ktywa trwałe to 9 844 442 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 845 062 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 842 054 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 008 335 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 968 966 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 845 062 830 zł w 2022 roku.
• 9 844 666 450 zł w 2021 roku.
• 9 833 712 893 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -27,638%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104242.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3055.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gmw partners wyniosły 3 008 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 845 062 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 601 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 008 335 zł w 2022 roku
• 3 006 820 zł w 2021 roku
• 3 017 565 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gmw partners wykazała przychody na poziomie 8 010 776 zł.
Organizacja zarobiła 394 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 11 866 zł w 2020 roku

Organizacja Gmw partners wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.009%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Kasperczyk Jerzy posiada 1 udział, który stanowi 16% firmy.
Rusinek Sławomir posiada 1 udział, który stanowi 16% firmy.
Szczur Józef posiada 1 udział, który stanowi 16% firmy.
Pawiński Krzysztof posiada 1 udział, który stanowi 16% firmy.
Stuglik Zdzisław posiada 1 udział, który stanowi 16% firmy.
Kramer Peter posiada 1 udział, który stanowi 15% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
Pawiński Krzysztof (17% udziałów)
Szczur Józef (17% udziałów)
Kasperczyk Jerzy (17% udziałów)
Rusinek Sławomir (17% udziałów)
Stuglik Zdzisław (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2021 do 28.04.2023:
Pawiński Krzysztof (17% udziałów)
Szczur Józef (17% udziałów)
Kasperczyk Jerzy (17% udziałów)
Rusinek Sławomir (17% udziałów)
Stuglik Zdzisław (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2018 do 02.03.2021:
Pawiński Krzysztof (17% udziałów)
Szczur Józef (17% udziałów)
Kasperczyk Jerzy (17% udziałów)
Rusinek Sławomir (17% udziałów)
Stuglik Zdzisław (17% udziałów)