WARSAW TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564685
NIP
7010495107
REGON
362017879

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
6,7 mld
zysk
135 tys.
wartość firmy
4,5 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BOLESŁAWA PRUSA, 2
Kod pocztowy
00-493
Rejestracja
2015-07-09
Rozpoczęcie działalności
2015-07-09
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A PONADTO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Warsaw trading partners osiągnęła 6 713 650 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 713 512 674 zł. Pozostałe przychody to 137 516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 713 377 229 zł.
Zysk netto wyniósł 135 445 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 729 816 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 713 650 191 zł w 2022 roku.
• 6 646 201 190 zł w 2021 roku.
• 7 651 531 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 445 zł w 2022 roku.
• 247 697 zł w 2021 roku.
• 1 566 703 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw trading partners wynosi 4 478 065 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 354 450 zł a 16 784 125 476 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 677 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 478 065 337 zł w 2022 roku.
• 4 433 820 033 zł w 2021 roku.
• 5 109 280 305 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Warsaw trading partners wyniosła 2 431 510 zł.
a
ktywa trwałe to 1 261 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 170 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 431 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 342 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 159 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 431 510 zł w 2022 roku.
• 2 749 780 zł w 2021 roku.
• 2 769 705 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Warsaw trading partners wyniosły 89 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 431 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 159 zł w 2022 roku
• 45 177 zł w 2021 roku
• 112 799 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Warsaw trading partners wykazała przychody na poziomie 6 713 650 191 zł.
Organizacja zarobiła 209 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 749 zł w 2022 roku
• 30 539 zł w 2021 roku
• 378 020 zł w 2020 roku

Organizacja Warsaw trading partners wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wdowiak Grzegorz posiada 9990 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.09.2019 jest Wdowiak Grzegorz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2015 do 09.09.2019 był Wdowiak Grzegorz kontrolując 100% udziałów.