WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000306324
NIP
7260128605
REGON
470501376

Podsumowanie

aktywa
1,5 mld
przychód
1,9 mld
zysk
172 mln
wartość firmy
3 mld
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
M. ŁÓDŹ
Adres
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 105
Kod pocztowy
91-222
Rejestracja
2008-05-21
Rozpoczęcie działalności
1991-02-15
Kapitał zakładowy
777936100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wkizb atlas osiągnęła 1 938 089 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 932 742 108 zł. Pozostałe przychody to 5 347 195 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 760 738 148 zł.
Zysk netto wyniósł 172 003 959 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 689 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 938 089 303 zł w 2022 roku.
• 1 621 110 080 zł w 2021 roku.
• 1 446 460 484 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 570 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 003 959 zł w 2022 roku.
• 145 975 228 zł w 2021 roku.
• 155 031 928 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Wkizb atlas wynosi 2 970 113 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 720 039 592 zł a 4 845 223 257 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 112 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 970 113 058 zł w 2022 roku.
• 2 496 961 447 zł w 2021 roku.
• 2 376 652 051 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wkizb atlas wyniosła 1 476 668 422 zł.
a
ktywa trwałe to 766 363 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 710 305 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 476 668 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 229 435 166 zł.
k
apitały mniejszości to 588 585 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 1 326 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 318 032 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 176 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 476 668 422 zł w 2022 roku.
• 1 375 232 904 zł w 2021 roku.
• 1 184 988 477 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 476 668 422 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wkizb atlas wykazała przychody na poziomie 1 938 089 303 zł.
Organizacja zarobiła 214 219 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 215 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 003 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 263 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 215 804 zł w 2022 roku
• 36 244 458 zł w 2021 roku
• 43 264 921 zł w 2020 roku

Organizacja Wkizb atlas wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Grzelak Grzegorz posiada 7998525 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Walczak Andrzej posiada 6067269 udziałów, które stanowią 39% firmy.
Największym udziałowcem od 23.01.2013 jest Grzelak Grzegorz kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2011 do 23.01.2013 był Grzelak Grzegorz kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 02.02.2011 do 31.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Grzelak Grzegorz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.