BIMS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000237415
NIP
7780149826
REGON
632054127

Podsumowanie

aktywa
2,1 mld
przychód
3,9 mld
zysk
263,8 mln
wartość firmy
5,5 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
WICHROWA, 28
Kod pocztowy
60-449
Rejestracja
2005-07-01
Rozpoczęcie działalności
1992-11-30
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bims plus osiągnęła 3 895 796 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 890 557 664 zł. Pozostałe przychody to 5 238 420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 626 804 066 zł.
Zysk netto wyniósł 263 753 597 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 431 798 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 895 796 083 zł w 2022 roku.
• 2 990 863 770 zł w 2021 roku.
• 2 266 268 555 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 205 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 753 597 zł w 2022 roku.
• 227 394 410 zł w 2021 roku.
• 143 963 995 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Bims plus wynosi 5 478 317 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 637 535 974 zł a 9 739 490 208 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 661 032 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 478 317 668 zł w 2022 roku.
• 4 355 230 232 zł w 2021 roku.
• 3 130 052 524 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bims plus wyniosła 2 070 873 437 zł.
a
ktywa trwałe to 700 197 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 370 675 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 070 873 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 792 581 019 zł.
k
apitały mniejszości to 405 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 277 887 417 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 871 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 070 873 437 zł w 2022 roku.
• 1 593 094 461 zł w 2021 roku.
• 1 189 257 338 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 070 873 437 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bims plus wykazała przychody na poziomie 3 895 796 083 zł.
Organizacja zarobiła 338 618 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 864 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 753 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 967 913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 864 933 zł w 2022 roku
• 30 566 866 zł w 2021 roku
• 13 525 zł w 2020 roku

Organizacja Bims plus wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki