LIDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000597711
NIP
7811897358
REGON
302821772

Podsumowanie

aktywa
17,5 mld
przychód
33,7 mld
zysk
1,3 mld
wartość firmy
36,1 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
JANKOWICE
Adres
UL. POZNAŃSKA, 48
Kod pocztowy
62-080
Rejestracja
2016-02-01
Rozpoczęcie działalności
2014-09-04
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.lidl.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lidl osiągnęła 33 690 813 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 556 395 000 zł. Pozostałe przychody to 134 418 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 277 790 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 278 605 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 505 732 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 690 813 000 zł w 2022 roku.
• 27 141 841 000 zł w 2021 roku.
• 24 019 295 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 078 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 278 605 000 zł w 2022 roku.
• 1 281 578 000 zł w 2021 roku.
• 1 688 149 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lidl wynosi 36 123 501 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 548 539 750 zł a 84 227 032 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 608 873 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 123 501 750 zł w 2022 roku.
• 30 810 462 417 zł w 2021 roku.
• 29 660 315 083 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lidl wyniosła 17 450 847 000 zł.
a
ktywa trwałe to 12 439 250 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 011 597 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 450 847 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 398 053 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 052 794 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 567 789 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 450 847 000 zł w 2022 roku.
• 15 310 434 000 zł w 2021 roku.
• 13 592 630 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lidl wyniosły 6 052 794 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 450 847 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 582 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 052 794 000 zł w 2022 roku
• 5 190 981 000 zł w 2021 roku
• 4 399 489 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lidl wykazała przychody na poziomie 33 690 813 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 620 072 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 341 467 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 278 605 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 293 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 467 000 zł w 2022 roku
• 213 704 000 zł w 2021 roku
• 251 754 000 zł w 2020 roku

Organizacja Lidl wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LIDL

Organizacja Numer KRS
1
0000136699
2
0000809219
3
0000066493
4
0000052864
5
0000193020
6
0000181987
7
0000186010
8
0000328283
9
0000126816
10
0000180645
11
0000203859
12
0000224300
13
0000096859
14
0000837459
15
0000041491
16
0000186607
17
0000138926
18
0000526988
19
0000145299
20
0000309604
21
0000063613
22
0000609315
23
0000120684
24
0000120016
25
0000265485
26
0000675436
27
0000855324
28
0000079944
29
0000689025
30
0000471652