FORTIS CENTRUM ARDEA KS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000308832
NIP
7822234236
REGON
634296202

Podsumowanie

aktywa
4,1 mln
przychód
11,4 mln
zysk
616 tys.
wartość firmy
11,7 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
PÓŁWIEJSKA, 32
Kod pocztowy
61-888
Rejestracja
2008-06-30
Rozpoczęcie działalności
2002-03-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fortis centrum ardea ks osiągnęła 11 432 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 426 150 zł. Pozostałe przychody to 6626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 809 767 zł.
Zysk netto wyniósł 616 382 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 432 776 zł w 2023 roku.
• 11 074 573 zł w 2022 roku.
• 9 925 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 382 zł w 2023 roku.
• 769 007 zł w 2022 roku.
• 528 645 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fortis centrum ardea ks wynosi 11 664 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 577 599 zł a 28 581 940 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -147 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 664 979 zł w 2023 roku.
• 11 212 733 zł w 2022 roku.
• 8 908 363 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fortis centrum ardea ks wyniosła 4 078 752 zł.
a
ktywa trwałe to 102 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 975 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 078 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 103 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 975 287 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -193 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 078 752 zł w 2023 roku.
• 5 968 135 zł w 2022 roku.
• 5 180 187 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fortis centrum ardea ks wyniosły 1 975 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 078 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -303 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 975 287 zł w 2023 roku
• 4 963 263 zł w 2022 roku
• 4 944 322 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fortis centrum ardea ks wykazała przychody na poziomie 11 432 776 zł.
Organizacja zarobiła 776 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 868 zł w 2023 roku
• 209 454 zł w 2022 roku
• 102 962 zł w 2021 roku

Organizacja Fortis centrum ardea ks wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki