DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000011798
NIP
5213150418
REGON
017255340

Podsumowanie

aktywa
3,9 mln
przychód
15,2 mln
zysk
680 tys.
wartość firmy
14 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 45
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2001-05-15
Rozpoczęcie działalności
2001-04-03
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dqs.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Dqs polska osiągnęła 15 184 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 184 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 504 703 zł.
Zysk netto wyniósł 680 273 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 577 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 184 976 zł w 2023 roku.
• 11 238 392 zł w 2022 roku.
• 9 443 959 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 680 273 zł w 2023 roku.
• 435 168 zł w 2022 roku.
• 440 020 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dqs polska wynosi 14 030 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 185 950 zł a 37 962 440 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 638 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 030 360 zł w 2023 roku.
• 10 235 057 zł w 2022 roku.
• 8 995 797 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dqs polska wyniosła 3 890 393 zł.
a
ktywa trwałe to 453 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 436 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 890 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 581 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 309 127 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 890 393 zł w 2023 roku.
• 3 211 751 zł w 2022 roku.
• 2 475 665 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Dqs polska wyniosły 2 309 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 890 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 309 127 zł w 2023 roku
• 1 875 589 zł w 2022 roku
• 1 222 671 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dqs polska wykazała przychody na poziomie 15 184 976 zł.
Organizacja zarobiła 875 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 680 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 603 zł w 2023 roku
• 139 660 zł w 2022 roku
• 67 466 zł w 2021 roku

Organizacja Dqs polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dqs Holding Gmbh posiada 77 udziałów, które stanowią 77% firmy.
A Auditor posiada 23 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2013 jest Dqs Holding Gmbh kontrolujący 77% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2009 do 15.01.2013 był Dqs Holding Gmbh kontrolując 77% udziałów.
W okresie od 15.05.2001 do 23.09.2009 najwięcej udziałów posiadał Dqs Deutsche Gesellschaft Zur Zertifizierung Von Managementsystemen Mbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 77%.