PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "MERKURY" ROBERT ZGRZYWA, MAŁGORZATA STRUG - ZGRZYWA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000080112
NIP
6762107811
REGON
357023852

Podsumowanie

aktywa
2,5 mln
przychód
1,1 mld
zysk
204 tys.
wartość firmy
727,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
WIELOPOLE, 10
Kod pocztowy
31-072
Rejestracja
2002-01-10
Rozpoczęcie działalności
1999-05-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowo - produkcyjne "merkury" robert zgrzywa, małgorzata strug - zgrzywa osiągnęła 1 087 743 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 087 743 546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 087 539 391 zł.
Zysk netto wyniósł 204 156 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 508 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 087 743 546 zł w 2023 roku.
• 1 213 810 153 zł w 2022 roku.
• 904 046 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 156 zł w 2023 roku.
• 144 974 zł w 2022 roku.
• 167 483 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo - usługowo - produkcyjne "merkury" robert zgrzywa, małgorzata strug - zgrzywa wynosi 727 872 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 893 117 zł a 2 719 358 866 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 792 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 727 872 104 zł w 2023 roku.
• 811 635 395 zł w 2022 roku.
• 605 233 172 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo - usługowo - produkcyjne "merkury" robert zgrzywa, małgorzata strug - zgrzywa wyniosła 2 540 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 540 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 540 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 524 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 044 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 540 199 zł w 2023 roku.
• 2 481 275 zł w 2022 roku.
• 2 528 093 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo - usługowo - produkcyjne "merkury" robert zgrzywa, małgorzata strug - zgrzywa wyniosły 16 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 540 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 044 zł w 2023 roku
• 16 301 zł w 2022 roku
• 40 609 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowo - produkcyjne "merkury" robert zgrzywa, małgorzata strug - zgrzywa wykazała przychody na poziomie 1 087 743 546 zł.
Organizacja zarobiła 204 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo - usługowo - produkcyjne "merkury" robert zgrzywa, małgorzata strug - zgrzywa wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "MERKURY" ROBERT ZGRZYWA, MAŁGORZATA STRUG - ZGRZYWA

Organizacja Numer KRS
1
0000703382
2
0000894161
3
0000774427
4
0000270070
5
0000399405
6
0000504780
7
0001049210
8
0000135166
9
0000963166
10
0000963102
11
0000446527
12
0000335440
13
0000972185
14
0000217580
15
0000004598
16
0000348420
17
0000178749
18
0000059206
19
0000518067
20
0000006256
21
0000087259
22
0000602165
23
0000009563
24
0000004168
25
0000852685
26
0000008624
27
0000889965
28
0000501845
29
0000012075
30
0000087165