CENTER HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515762
NIP
6852327120
REGON
181129584

Podsumowanie

aktywa
5,7 mln
przychód
321,4 mln
zysk
207 tys.
wartość firmy
218,4 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
JASŁO
Adres
UL. JANA KASPROWICZA, 10
Kod pocztowy
38-200
Rejestracja
2014-07-07
Rozpoczęcie działalności
2014-07-07
Kapitał zakładowy
750000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
biuro.optimum@wp.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Center house osiągnęła 321 418 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 321 418 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 321 211 127 zł.
Zysk netto wyniósł 207 155 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 578 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 418 282 zł w 2023 roku.
• 359 618 650 zł w 2022 roku.
• 273 959 145 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 155 zł w 2023 roku.
• 169 505 zł w 2022 roku.
• 1 894 823 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Center house wynosi 218 369 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 071 552 zł a 803 545 705 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 994 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 369 217 zł w 2023 roku.
• 243 519 584 zł w 2022 roku.
• 193 187 392 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Center house wyniosła 5 693 437 zł.
a
ktywa trwałe to 2 919 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 773 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 693 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 348 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 344 449 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 693 437 zł w 2023 roku.
• 6 102 142 zł w 2022 roku.
• 6 875 294 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Center house wyniosły 1 344 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 693 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -249 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 344 449 zł w 2023 roku
• 1 974 409 zł w 2022 roku
• 2 917 066 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Center house wykazała przychody na poziomie 321 418 282 zł.
Organizacja zarobiła 256 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 296 zł w 2023 roku
• 41 165 zł w 2022 roku
• 35 126 zł w 2021 roku

Organizacja Center house wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Karolewski Marek posiada 7500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.06.2023 jest Karolewski Marek kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2014 do 02.06.2023 był Karolewski Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CENTER HOUSE

Organizacja Numer KRS
1
0000274307
2
0000806214
3
0000304615
4
0000967020
5
0000270070
6
0000206382
7
0000287855
8
0000403878
9
0000059206
10
0000501845
11
0000710702
12
0000065126
13
0000956239
14
0000088450
15
0000004197
16
0000346426
17
0000007996
18
0000545676
19
0000017084
20
0000378337
21
0000081983
22
0000444776
23
0000626021
24
0000963166
25
0000404075
26
0000088586
27
0000230737
28
0000266183
29
0000014580
30
0000647977