INWESTGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000301485
NIP
8971740270
REGON
020687116

Podsumowanie

aktywa
22 mln
przychód
6,8 mln
zysk
955 tys.
wartość firmy
9,2 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
SZEWSKA, 10
Kod pocztowy
50-122
Rejestracja
2008-03-13
Rozpoczęcie działalności
2008-04-01
Kapitał zakładowy
90000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SMOADZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Inwestgrupa osiągnęła 6 764 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 912 364 zł. Pozostałe przychody to 1 852 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 957 436 zł.
Zysk netto wyniósł 954 928 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 467 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 764 382 zł w 2022 roku.
• 5 753 110 zł w 2021 roku.
• 4 378 173 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 208 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 954 928 zł w 2022 roku.
• 607 690 zł w 2021 roku.
• -873 104 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Inwestgrupa wynosi 9 155 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 826 100 zł a 16 910 954 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 240 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 155 401 zł w 2022 roku.
• 6 376 071 zł w 2021 roku.
• 2 918 782 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Inwestgrupa wyniosła 22 043 000 zł.
a
ktywa trwałe to 20 925 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 117 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 043 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 101 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 941 533 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 043 000 zł w 2022 roku.
• 34 481 798 zł w 2021 roku.
• 27 183 697 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Inwestgrupa wyniosły 20 941 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 043 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 941 533 zł w 2022 roku
• 34 335 260 zł w 2021 roku
• 27 644 849 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Inwestgrupa wykazała przychody na poziomie 6 764 382 zł.
Organizacja zarobiła 999 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 954 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 550 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Inwestgrupa wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Świda Bartosz posiada 45 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Koprowicz Leszek posiada 45 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
Koprowicz Leszek (50% udziałów)
Świda Bartosz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2010 do 08.03.2023:
Koprowicz Leszek (50% udziałów)
Świda Andrzej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2008 do 21.09.2010:
Koprowicz Leszek (50% udziałów)
Świda Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do INWESTGRUPA