MCKINSEY EMEA SHARED SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355653
NIP
5252478270
REGON
142416928

Podsumowanie

aktywa
132,5 mln
przychód
291,8 mln
zysk
14,5 mln
wartość firmy
300,7 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. WIERZBIĘCICE, 1A
Kod pocztowy
61-569
Rejestracja
2010-05-04
Rozpoczęcie działalności
2010-05-04
Kapitał zakładowy
4500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA SAMODZIELNIE OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mckinsey emea shared services osiągnęła 291 768 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 955 487 zł. Pozostałe przychody to 813 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 437 358 zł.
Zysk netto wyniósł 14 518 129 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 716 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 768 627 zł w 2023 roku.
• 260 204 386 zł w 2022 roku.
• 204 319 979 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 652 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 518 129 zł w 2023 roku.
• 10 794 434 zł w 2022 roku.
• 6 952 939 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mckinsey emea shared services wynosi 300 720 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 135 137 zł a 729 421 567 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 759 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 720 072 zł w 2023 roku.
• 253 893 866 zł w 2022 roku.
• 196 700 788 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mckinsey emea shared services wyniosła 132 513 965 zł.
a
ktywa trwałe to 47 008 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 505 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 513 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 180 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 333 783 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 467 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 513 965 zł w 2023 roku.
• 85 316 281 zł w 2022 roku.
• 74 437 264 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mckinsey emea shared services wyniosły 68 333 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 513 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 906 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 333 783 zł w 2023 roku
• 35 654 228 zł w 2022 roku
• 30 869 644 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mckinsey emea shared services wykazała przychody na poziomie 291 768 627 zł.
Organizacja zarobiła 18 660 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 142 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 518 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 461 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 142 182 zł w 2023 roku
• 3 214 869 zł w 2022 roku
• 2 192 901 zł w 2021 roku

Organizacja Mckinsey emea shared services wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Mckinsey Poland Holdings, Inc. posiada 90000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2023 jest Mckinsey Poland Holdings, Inc. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2020 do 14.09.2023 była Mckinsey & Company Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 26.11.2019 do 04.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Mckinsey & Company Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.