MCKINSEY EMEA SHARED SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355653
NIP
5252478270
REGON
142416928

Podsumowanie

aktywa
85,3 mln
przychód
260,2 mln
zysk
10,8 mln
wartość firmy
253,9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. WIERZBIĘCICE, 1A
Kod pocztowy
61-569
Rejestracja
2010-05-04
Rozpoczęcie działalności
2010-05-04
Kapitał zakładowy
4500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA SAMODZIELNIE OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mckinsey emea shared services osiągnęła 260 204 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 259 827 333 zł. Pozostałe przychody to 377 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 032 899 zł.
Zysk netto wyniósł 10 794 434 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 946 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 204 386 zł w 2022 roku.
• 204 319 979 zł w 2021 roku.
• 183 114 352 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 238 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 794 434 zł w 2022 roku.
• 6 952 939 zł w 2021 roku.
• 6 288 741 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Mckinsey emea shared services wynosi 253 893 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 246 540 zł a 650 510 965 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 546 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 253 893 866 zł w 2022 roku.
• 196 700 788 zł w 2021 roku.
• 174 692 209 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mckinsey emea shared services wyniosła 85 316 281 zł.
a
ktywa trwałe to 8 783 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 532 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 316 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 662 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 654 228 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 321 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 316 281 zł w 2022 roku.
• 74 437 264 zł w 2021 roku.
• 65 502 086 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mckinsey emea shared services wyniosły 35 654 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 316 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 152 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 654 228 zł w 2022 roku
• 30 869 644 zł w 2021 roku
• 28 887 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mckinsey emea shared services wykazała przychody na poziomie 260 204 386 zł.
Organizacja zarobiła 14 009 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 214 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 794 434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 368 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 214 869 zł w 2022 roku
• 2 192 901 zł w 2021 roku
• 1 777 388 zł w 2020 roku

Organizacja Mckinsey emea shared services wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Mckinsey Poland Holdings, Inc. posiada 90000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2023 jest Mckinsey Poland Holdings, Inc. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2020 do 14.09.2023 była Mckinsey & Company Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 26.11.2019 do 04.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Mckinsey & Company Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.