MURCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000905867
NIP
7011039305
REGON
389204451

Podsumowanie

aktywa
367,7 mln
przychód
42,9 mln
zysk
687 tys.
wartość firmy
93,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PRZYOKOPOWA, 33
Kod pocztowy
01-208
Rejestracja
2021-06-14
Rozpoczęcie działalności
2021-06-21
Kapitał zakładowy
23967550,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Murcja osiągnęła 42 901 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 802 093 zł. Pozostałe przychody to 99 641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 115 300 zł.
Zysk netto wyniósł 686 793 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 450 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 901 734 zł w 2022 roku.
• 3 482 200 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 343 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 686 793 zł w 2022 roku.
• 2 289 920 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Murcja wynosi 93 085 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 867 929 zł a 329 265 141 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 542 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 085 541 zł w 2022 roku.
• 72 703 268 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Murcja wyniosła 367 695 184 zł.
a
ktywa trwałe to 345 246 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 448 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 695 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 316 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 378 898 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 847 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 695 184 zł w 2022 roku.
• 442 349 159 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Murcja wyniosły 285 378 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 695 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 689 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 378 898 zł w 2022 roku
• 360 719 667 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Murcja wykazała przychody na poziomie 42 901 734 zł.
Organizacja zarobiła 1 557 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 871 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 686 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 435 534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 871 068 zł w 2022 roku
• 4896 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Murcja wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ppf Real Estate S.r.o. posiada 479351 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2022 jest Ppf Real Estate S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2021 do 10.02.2022 był Ppf Real Estate S.r.o. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.06.2021 do 21.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Accounting & Corporate Services. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.