WS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000713910
NIP
7393910173
REGON
369408838

Podsumowanie

aktywa
11,7 mln
przychód
53,7 mln
zysk
5 mln
wartość firmy
63,1 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 1
Kod pocztowy
10-457
Rejestracja
2018-02-02
Rozpoczęcie działalności
2018-02-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM GO SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ws service osiągnęła 53 698 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 635 705 zł. Pozostałe przychody to 63 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 590 728 zł.
Zysk netto wyniósł 5 044 977 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 739 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 698 911 zł w 2022 roku.
• 57 500 057 zł w 2021 roku.
• 38 069 365 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 008 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 044 977 zł w 2022 roku.
• 5 744 600 zł w 2021 roku.
• 2 660 864 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Ws service wynosi 63 128 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 149 150 zł a 134 247 277 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 625 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 128 333 zł w 2022 roku.
• 67 571 911 zł w 2021 roku.
• 38 652 291 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ws service wyniosła 11 677 127 zł.
a
ktywa trwałe to 12 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 664 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 677 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 532 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 144 927 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 335 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 677 127 zł w 2022 roku.
• 11 882 595 zł w 2021 roku.
• 7 585 550 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ws service wyniosły 2 144 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 677 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 144 927 zł w 2022 roku
• 3 535 740 zł w 2021 roku
• 4 079 871 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ws service wykazała przychody na poziomie 53 698 911 zł.
Organizacja zarobiła 6 244 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 199 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 044 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 199 868 zł w 2022 roku
• 657 907 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Ws service wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki