"JOB OUTSOURCING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000292737
NIP
7792325418
REGON
300716203

Podsumowanie

aktywa
3,1 mln
przychód
14,4 mln
zysk
505 tys.
wartość firmy
12,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
PTASIA, 10
Kod pocztowy
60-319
Rejestracja
2007-11-14
Rozpoczęcie działalności
2007-11-14
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "job outsourcing" osiągnęła 14 403 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 359 987 zł. Pozostałe przychody to 43 959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 854 974 zł.
Zysk netto wyniósł 505 012 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 850 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 403 946 zł w 2022 roku.
• 21 147 125 zł w 2021 roku.
• 16 729 212 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 505 012 zł w 2022 roku.
• 1 507 439 zł w 2021 roku.
• 979 595 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji "job outsourcing" wynosi 12 500 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 877 560 zł a 36 009 864 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 430 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 500 240 zł w 2022 roku.
• 21 757 219 zł w 2021 roku.
• 16 304 686 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "job outsourcing" wyniosła 3 132 427 zł.
a
ktywa trwałe to 222 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 910 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 132 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 170 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 962 347 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 132 427 zł w 2022 roku.
• 5 274 347 zł w 2021 roku.
• 5 263 533 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "job outsourcing" wyniosły 1 962 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 132 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 962 347 zł w 2022 roku
• 3 101 841 zł w 2021 roku
• 3 618 871 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "job outsourcing" wykazała przychody na poziomie 14 403 946 zł.
Organizacja zarobiła 550 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 505 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 763 zł w 2022 roku
• 309 569 zł w 2021 roku
• 239 746 zł w 2020 roku

Organizacja "job outsourcing" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

"job Impulse Polska" posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.