CREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000468163
NIP
8943047255
REGON
022165557

Podsumowanie

aktywa
55,3 mln
przychód
25,9 mln
zysk
11,6 mln
wartość firmy
99,9 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
GAJOWICKA, 195
Kod pocztowy
53-150
Rejestracja
2013-07-04
Rozpoczęcie działalności
2013-06-10
Kapitał zakładowy
20000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Crem osiągnęła 25 904 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 009 375 zł. Pozostałe przychody to 9 894 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 390 541 zł.
Zysk netto wyniósł 11 618 833 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 933 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 904 123 zł w 2022 roku.
• 17 665 271 zł w 2021 roku.
• 92 791 930 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 610 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 618 833 zł w 2022 roku.
• 4 378 579 zł w 2021 roku.
• 16 393 530 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Crem wynosi 99 912 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 167 323 zł a 192 892 388 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 411 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 912 072 zł w 2022 roku.
• 60 257 587 zł w 2021 roku.
• 191 153 112 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Crem wyniosła 55 255 882 zł.
a
ktywa trwałe to 43 763 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 492 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 255 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 223 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 032 785 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 369 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 255 882 zł w 2022 roku.
• 50 145 758 zł w 2021 roku.
• 76 058 131 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Crem wyniosły 7 032 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 255 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 032 785 zł w 2022 roku
• 8 857 195 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Crem wykazała przychody na poziomie 25 904 123 zł.
Organizacja zarobiła 11 620 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 618 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -586 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2061 zł w 2022 roku
• 174 545 zł w 2021 roku
• 4 042 751 zł w 2020 roku

Organizacja Crem wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Promota.de Gmbh posiada 12000 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Scheffler Raik posiada 8000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2016 jest Promota.de Gmbh kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2014 do 22.04.2016 był Instore Soluions Services Gmbh kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 14.08.2013 do 28.08.2014 najwięcej udziałów posiadał Instore Soluions Services Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do CREM

Organizacja Numer KRS
1
0000748598
2
0000535691
3
0000695907
4
0000466719
5
0000648003
6
0000524274
7
0000196535
8
0000266834
9
0000721688
10
0000037779
11
0000450024
12
0000355653
13
0000214098
14
0000585674
15
0000629452
16
0000428048
17
0000540672
18
0000828015
19
0000089578
20
0000393913
21
0000335312
22
0000793524
23
0000168633
24
0000683254
25
0000755099
26
0000270654
27
0000354605
28
0000691323
29
0000534134
30
0000517913