APPLE FILM PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156254
NIP
5260028860
REGON
010449212

Podsumowanie

aktywa
12 mln
przychód
22,2 mln
zysk
-4 tys.
wartość firmy
15,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MARII KAZIMIERY, 23E
Kod pocztowy
01-670
Rejestracja
2003-04-01
Rozpoczęcie działalności
1994-02-04
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Apple film production osiągnęła 22 230 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 230 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 234 807 zł.
Strata netto wyniosła 3990 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 537 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 230 817 zł w 2023 roku.
• 14 601 238 zł w 2022 roku.
• 2 027 197 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3990 zł w 2023 roku.
• 28 zł w 2022 roku.
• 204 930 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apple film production wynosi 15 491 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 55 577 041 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 421 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 491 598 zł w 2023 roku.
• 10 408 317 zł w 2022 roku.
• 2 845 212 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Apple film production wyniosła 12 004 498 zł.
a
ktywa trwałe to 16 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 988 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 004 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 894 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 109 759 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 004 498 zł w 2023 roku.
• 28 501 839 zł w 2022 roku.
• 33 572 708 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Apple film production wyniosły 11 109 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 004 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 109 759 zł w 2023 roku
• 27 603 110 zł w 2022 roku
• 32 674 007 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Apple film production wykazała przychody na poziomie 22 230 817 zł.
Organizacja zarobiła 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,476% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4280 zł w 2023 roku
• 12 579 zł w 2022 roku
• 5233 zł w 2021 roku

Organizacja Apple film production wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jabłoński Dariusz posiada 49 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Kamińska Violetta posiada 1 udział, który stanowi 2.5% firmy.