STUDIO BITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000847684
NIP
5252550808
REGON
146606212

Podsumowanie

aktywa
5,9 mln
przychód
15,8 mln
zysk
-506 tys.
wartość firmy
12 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO
Adres
UL. PRZEMYSŁOWA, 5
Kod pocztowy
05-082
Rejestracja
2020-06-26
Rozpoczęcie działalności
2013-03-27
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Studio bites osiągnęła 15 837 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 836 632 zł. Pozostałe przychody to 1206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 342 876 zł.
Strata netto wyniosła 506 245 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 548 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 837 837 zł w 2023 roku.
• 16 017 856 zł w 2022 roku.
• 13 101 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -229 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -506 245 zł w 2023 roku.
• 556 521 zł w 2022 roku.
• 1 543 547 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio bites wynosi 11 981 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 39 594 593 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 413 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 981 902 zł w 2023 roku.
• 15 907 681 zł w 2022 roku.
• 17 493 855 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Studio bites wyniosła 5 900 018 zł.
a
ktywa trwałe to 716 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 183 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 900 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 897 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 002 227 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 798 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 900 018 zł w 2023 roku.
• 5 273 364 zł w 2022 roku.
• 5 901 360 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Studio bites wyniosły 4 002 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 900 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 629 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 002 227 zł w 2023 roku
• 1 269 328 zł w 2022 roku
• 2 453 845 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Studio bites wykazała przychody na poziomie 15 837 837 zł.
Organizacja zarobiła -434 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -506 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 605 zł w 2023 roku
• 205 738 zł w 2022 roku
• 297 310 zł w 2021 roku

Organizacja Studio bites wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bites posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Laskus Jakub posiada 23 udziałów, które stanowią 46% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2022 jest Bites kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2020 do 07.12.2022:
• Laskus Jakub (50% udziałów)
• Bites (50% udziałów)