PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000310363
NIP
5252437526
REGON
141338824

Podsumowanie

aktywa
1,2 mld
przychód
1,3 mld
zysk
311,3 mln
wartość firmy
2,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC EUROPEJSKI, 1
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2008-07-23
Rozpoczęcie działalności
2008-03-25
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Panattoni development europe osiągnęła 1 280 736 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 271 260 959 zł. Pozostałe przychody to 9 475 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 959 920 896 zł.
Zysk netto wyniósł 311 340 064 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 438 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 280 736 237 zł w 2022 roku.
• 1 050 093 072 zł w 2021 roku.
• 785 267 477 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 656 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 340 064 zł w 2022 roku.
• 168 830 106 zł w 2021 roku.
• 120 852 531 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panattoni development europe wynosi 2 616 341 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 517 156 617 zł a 4 358 760 894 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 801 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 616 341 031 zł w 2022 roku.
• 1 659 034 041 zł w 2021 roku.
• 1 253 555 960 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Panattoni development europe wyniosła 1 230 059 335 zł.
a
ktywa trwałe to 467 671 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 762 388 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 230 059 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 689 542 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 517 179 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 523 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 230 059 335 zł w 2022 roku.
• 715 649 860 zł w 2021 roku.
• 591 679 649 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Panattoni development europe wyniosły 540 517 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 230 059 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 236 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 540 517 179 zł w 2022 roku
• 337 447 768 zł w 2021 roku
• 262 834 070 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Panattoni development europe wykazała przychody na poziomie 1 280 736 237 zł.
Organizacja zarobiła 391 316 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 976 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 340 064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 858 451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 976 632 zł w 2022 roku
• 40 594 175 zł w 2021 roku
• 28 763 322 zł w 2020 roku

Organizacja Panattoni development europe wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Pg Europe S.a R.l. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2015 jest Pg Europe S.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2009 do 02.02.2015 był Panattoni Western Poland Development B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.07.2008 do 23.04.2009 najwięcej udziałów posiadał Pdc Nl I B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.