CON-FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000476140
NIP
5272701682
REGON
146864598

Podsumowanie

aktywa
8,3 mln
przychód
466 tys.
zysk
383 tys.
wartość firmy
8,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
GRZYBOWSKA, 81
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2013-09-09
Rozpoczęcie działalności
2013-09-09
Kapitał zakładowy
5500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Con-finance osiągnęła 465 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 200 zł. Pozostałe przychody to 356 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły -273 503 zł.
Zysk netto wyniósł 382 703 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 855 zł w 2022 roku.
• 127 232 zł w 2021 roku.
• 127 150 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 703 zł w 2022 roku.
• 11 472 zł w 2021 roku.
• 52 581 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Con-finance wynosi 8 069 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 698 782 zł a 33 217 682 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 069 696 zł w 2022 roku.
• 6 103 551 zł w 2021 roku.
• 6 259 331 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Con-finance wyniosła 8 307 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 307 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 307 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 304 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3239 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -183 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 307 659 zł w 2022 roku.
• 7 967 379 zł w 2021 roku.
• 7 955 948 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Con-finance wyniosły 3239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 307 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3239 zł w 2022 roku
• 3588 zł w 2021 roku
• 3628 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Con-finance wykazała przychody na poziomie 465 855 zł.
Organizacja zarobiła 382 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 zł w 2022 roku
• 4875 zł w 2021 roku
• 1408 zł w 2020 roku

Organizacja Con-finance wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 110 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2022 jest Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2014 do 22.02.2022 był Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2014 do 03.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Agro Handlowiec Szymańscy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.