KENNAMETAL PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353505
NIP
6511701422
REGON
241559189

Podsumowanie

aktywa
13,5 mln
przychód
10 mln
zysk
324 tys.
wartość firmy
17,3 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ŻORY
Adres
BOCZNA, 8
Kod pocztowy
44-240
Rejestracja
2010-04-09
Rozpoczęcie działalności
2010-04-08
Kapitał zakładowy
9505000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kennametal produkcja osiągnęła 9 984 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 940 016 zł. Pozostałe przychody to 44 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 616 203 zł.
Zysk netto wyniósł 323 813 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 984 531 zł w 2021 roku.
• 9 213 019 zł w 2020 roku.
• 11 538 024 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 813 zł w 2021 roku.
• 364 819 zł w 2020 roku.
• 391 140 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kennametal produkcja wynosi 17 316 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 238 134 zł a 49 945 484 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 316 386 zł w 2021 roku.
• 16 723 209 zł w 2020 roku.
• 19 079 878 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kennametal produkcja wyniosła 13 534 127 zł.
a
ktywa trwałe to 8 817 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 716 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 534 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 486 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 047 756 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 534 127 zł w 2021 roku.
• 13 329 257 zł w 2020 roku.
• 15 575 340 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kennametal produkcja wyniosły 1 047 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 534 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 047 756 zł w 2021 roku
• 1 166 700 zł w 2020 roku
• 2 477 602 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 16% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kennametal produkcja wykazała przychody na poziomie 9 984 531 zł.
Organizacja zarobiła 429 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 884 zł w 2021 roku
• 109 640 zł w 2020 roku
• 139 601 zł w 2019 roku

Organizacja Kennametal produkcja wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kennametal posiada 190100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.03.2011 jest Kennametal kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2010 do 29.03.2011 był Kennametal kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.04.2010 do 11.06.2010 najwięcej udziałów posiadał Kennametal . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do KENNAMETAL PRODUKCJA

Organizacja Numer KRS
1
0000258314
2
0000006289
3
0000443019
4
0000080149
5
0000170096
6
0000073257
7
0000132101
8
0000877286
9
0000041507
10
0000199730
11
0000588735
12
0000184014
13
0000121773
14
0000182927
15
0000331390
16
0000175266
17
0000019250
18
0000742742
19
0000138367
20
0000145218
21
0000026822
22
0000079664
23
0000198010
24
0000293100
25
0000443828
26
0000154447
27
0000111999
28
0000753683
29
0000375697
30
0000246166