CARSMILE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000724919
NIP
7010800013
REGON
369367192

Podsumowanie

aktywa
38,2 mln
przychód
62,1 mln
zysk
-24,5 mln
wartość firmy
41,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC KONESERA, 9
Kod pocztowy
03-736
Rejestracja
2018-03-26
Rozpoczęcie działalności
2018-01-30
Kapitał zakładowy
929397,60 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.carsmile.pl
Email
biuro@carsmile.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Firma Carsmile to innowacyjne podejście do wynajmu długoterminowego i leasingu ...
W skrócie
  • Długoterminowy wynajem samochodów
  • Leasing samochodowy
  • Wszystkie marki i modele dostępne na abonament
  • Program dotacji na auta elektryczne
  • Niska rata i możliwość zwrotu samochodu

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Carsmile osiągnęła 62 104 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 101 881 zł. Pozostałe przychody to 2953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 575 666 zł.
Strata netto wyniosła 24 473 785 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 420 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 104 833 zł w 2022 roku.
• 70 136 038 zł w 2021 roku.
• 18 407 462 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 894 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 473 785 zł w 2022 roku.
• -19 640 213 zł w 2021 roku.
• -4 814 334 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Carsmile wynosi 41 403 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 155 262 083 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 280 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 403 222 zł w 2022 roku.
• 46 757 359 zł w 2021 roku.
• 14 276 140 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Carsmile wyniosła 38 210 338 zł.
a
ktywa trwałe to 12 774 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 436 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 210 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 792 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 002 348 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 642 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 210 338 zł w 2022 roku.
• 37 283 523 zł w 2021 roku.
• 35 064 741 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 278%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Carsmile wyniosły 47 002 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 210 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 400 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 002 348 zł w 2022 roku
• 46 251 071 zł w 2021 roku
• 32 392 076 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Carsmile wykazała przychody na poziomie 62 104 833 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1 399 448 zł w 2021 roku
• 620 220 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Carsmile wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Olx Global B.v. posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do CARSMILE

Organizacja Numer KRS
1
0000626743
2
0000576156
3
0000232180
4
0000450700
5
0000430435
6
0000791507
7
0000485772
8
0000252323
9
0000022385
10
0000033439
11
0000407728
12
0000723468
13
0000616727
14
0000010251
15
0000625712
16
0000659517
17
0000368784
18
0000030473
19
0000068724
20
0000319546
21
0000273864
22
0000002358
23
0000937039
24
0000120713
25
0000222133
26
0000288472
27
0000209147
28
0000779750
29
0000778463
30
0000011089