BELWEDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599046
NIP
7743226863
REGON
363632291

Podsumowanie

aktywa
41 tys.
przychód
6 tys.
zysk
1 tys.
wartość firmy
8 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOCK
Adres
UL. DWORCOWA, 18A
Kod pocztowy
09-402
Rejestracja
2016-01-27
Rozpoczęcie działalności
2016-01-27
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Belweder group osiągnęła 6002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4971 zł.
Zysk netto wyniósł 1029 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6002 zł w 2023 roku.
• 35 523 zł w 2022 roku.
• 60 103 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1029 zł w 2023 roku.
• -371 139 zł w 2022 roku.
• 5515 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Belweder group wynosi 8118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 005 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8118 zł w 2023 roku.
• 23 682 zł w 2022 roku.
• 105 247 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Belweder group wyniosła 40 672 zł.
a
ktywa trwałe to 35 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -320 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 781 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 672 zł w 2023 roku.
• 39 020 zł w 2022 roku.
• 64 688 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Belweder group wyniosły 360 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 887%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 781 zł w 2023 roku
• 360 159 zł w 2022 roku
• 7199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 887% w 2023 roku
• 923% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Belweder group wykazała przychody na poziomie 6002 zł.
Organizacja zarobiła 1149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 zł w 2023 roku
• 946 zł w 2022 roku
• 690 zł w 2021 roku

Organizacja Belweder group wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jałtuszewski Marek posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Laskowski Paweł posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 31.07.2023 jest Jałtuszewski Marek kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2022 do 31.07.2023:
• Jałtuszewski Marek (50% udziałów)
• Romańczuk Jacek (50% udziałów)
W okresie od 27.01.2016 do 24.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Jałtuszewski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.