BELWEDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599046
NIP
7743226863
REGON
363632291

Podsumowanie

aktywa
39 tys.
przychód
36 tys.
zysk
-371 tys.
wartość firmy
24 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOCK
Adres
UL. DWORCOWA, 18A
Kod pocztowy
09-402
Rejestracja
2016-01-27
Rozpoczęcie działalności
2016-01-27
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 523 zł w 2022 roku.
• 60 103 zł w 2021 roku.
• 43 673 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -371 139 zł w 2022 roku.
• 5515 zł w 2021 roku.
• 2152 zł w 2020 roku.
Organizacja Belweder group osiągnęła 35 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 500 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 639 zł.
Strata netto wyniosła 371 139 zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 682 zł w 2022 roku.
• 105 247 zł w 2021 roku.
• 78 315 zł w 2020 roku.
Szacunkowa wycena organizacji Belweder group wynosi 23 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 88 808 zł.

Bilans

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 020 zł w 2022 roku.
• 64 688 zł w 2021 roku.
• 59 409 zł w 2020 roku.
Całkowita wartość aktywów Belweder group wyniosła 39 020 zł.
a
ktywa trwałe to 35 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -321 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 159 zł.

Rentowność

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -190.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -209 punktu procentowego rocznie.
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -951%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła -1,045%.

Zadłużenie

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 159 zł w 2022 roku
• 7199 zł w 2021 roku
• 5284 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 923% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Zobowiązania Belweder group wyniosły 360 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 923%.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 946 zł w 2022 roku
• 690 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Belweder group wykazała przychody na poziomie 35 523 zł.
Organizacja zarobiła -370 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -371 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.00009%.
Organizacja Belweder group wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Największym udziałowcem od 31.07.2023 jest Jałtuszewski Marek kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2022 do 31.07.2023:
Romańczuk Jacek (50% udziałów)
Jałtuszewski Marek (50% udziałów)
W okresie od 27.01.2016 do 24.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Jałtuszewski Marek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.
Jałtuszewski Marek posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Laskowski Paweł posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.